CHÚA NHẬT 11 TN LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA 2020

Lời mở đầu của Môsê trong đoạn sách Đệ Nhị Luật “Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi” cũng phải ứng dụng vào thời đại Tân Ước, thời đại mà Thiên Chúa sai Con của Người xuống thế để dẫn đưa chúng ta. Thời đại mà chính Con của Người cũng lặp lại điều Môsê đã tỏ cho thấy con đường Thiên Chúa hướng dẫn để “Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”.

Dựa vào Tân Ước con đường Con Thiên Chúa được ghi nhận qua các biến cố : Nhập Thể trong lòng Đức Maria, sinh ra tại hang đá Be Lem, ba năm rao giảng Nước Thiên Chúa, Tử Nạn trên Thánh Giá, sống lại và lên trời và đó cũng chính là con đường Người dẫn dắt chúng ta. Tất cả con đường đó giờ đây được chính Người làm cho hiện diện trong BÍ TÍCH THÁNH THỂ.

Theo Thánh Phaolô hồng ân của BÍ TÍCH THÁNH THỂ là làm cho “chúng ta cũng chỉ là một thân thể”. Nếu như cuộc sống của loài người từ xưa cho đến nay, luôn phải sống trong chia rẽ, đố kỵ, tranh dành, chiến tranh, không thể nhìn nhau là anh em để yêu thương và hiệp nhất, thì con đường Con Thiên Chúa dẫn dắt loài người chính là để “chúng nên một”. Con đường đòi hỏi chính Người phải tự thánh hiến chính mình để họ cũng được thánh hiến cho TÌNH YÊU Thiên Chúa và đồng loại. Và Thánh Thể chính là LƯƠNG THỰC của quá trình thánh hiến.

Trong BÍ TÍCH THÁNH THỂ lập lại mầu nhiệm NHẬP THỂ khi chính Thánh Thần thánh hiến bánh và rượu nên Thân Mình Chúa Giêsu cũng chính là Thánh Thần đã Thánh Hiến lòng dạ Mẹ đón nhận Ngôi Lời.

Trong BÍ TÍCH THÁNH THỂ cũng tái hiện mầu nhiệm hang Belem xưa khi nhờ tác viên thánh của Giáo Hội Chúa lại sinh ra trên Bàn Thờ.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ là LỜI MẠC KHẢI và HOÀN TẤT TÌNH YÊU của Thiên Chúa để Giáo Hội tiếp tục cử hành TÌNH YÊU ấy cho nhân loại được cứu độ, nhờ được tham dự vào chính TÌNH YÊU CỦA CHÚA.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ nhắc nhở người tin nhận phải “làm việc này”, chính là việc phải cùng chết với Người để được cùng sống lại trong sự sống mới, nên lương thực bị bẻ ra cho một thế giới mới được sinh thành. Như lời Chúa trong bài Tin Mừng “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”. Nhờ BÍ TÍCH THÁNH THỂ sự sống của Chúa được gieo vào lòng trí con người, giúp họ chấp nhận và cùng tiến bước với Chúa ngay trong cuộc sống dương gian, để có thể đi tới sự sống lại trong TÌNH YÊU THIÊN CHÚA như Người.

Như vậy không chỉ là “nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi” mà còn phải làm cho cuộc sống mình trở thành con đường của Đức Giêsu là ĐƯỜNG, LÀ SỰ THẬT VÀ LÀ SỰ SỐNG.

Chúng ta hãy cầu xin như thánh Toma tiến sỹ “Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A