CHÚA NHẬT 17 TN 2020

 

Vua Salomon khi mới lên ngôi kế vị Vua cha là Đavid được Chúa hứa “Ngươi muốn gì thì hãy xin, Ta sẽ ban cho ngươi” ông đã chỉ xin “Chúa ban cho tôi tớ Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ” và ông được Chúa khen “Vì ngươi đã xin điều đó, mà không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán” và Chúa ban cho ông điều sở nguyện. Trong những huấn thị mà Giáo Hội hôm nay bàn về vấn đề đào tạo linh mục cũng như giáo dân cũng nhấn mạnh đến sự đào tạo thế nào để giúp cho họ có khả năng biện phân như là một nhiệm vụ quan trọng của các vị có trách nhiệm đào tạo.

Sự khôn ngoan hay khả năng biện phân nói ở đây theo bài Tin Mừng đặt nền tảng trên sự “am tường về Nước Trời” hay nói theo thánh Phaolô là “nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc”. “Nước Trời”, hay “hình ảnh Con Người” chính là một “kho tàng chôn giấu” hay là “một viên ngọc quý” mà toàn bộ Kinh Thánh cả Cựu và Tân Ước đều ám chỉ đến chính là MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ. Không am tường và không nên giống Người không thể có SỰ KHÔN NGOAN hay KHẢ NĂNG BIỆN PHÂN hoàn hảo.

Khi đọc Tin Mừng chúng ta sẽ khám phá ra điều rất thật này : Người biết “lợi dụng những cái cũ” trong kho truyền thống Cựu Ước vì Người thường trích dẫn Cựu Ước trong cuộc đối thoại với mọi tầng lớp và cả trong chính cuộc sống của Người, nhưng Người cũng biết đem vào đó “những cái mới” để làm cho truyền thống Cựu Ước nên hoàn hảo hơn :

·                Người đã đưa vào lề luật Môsê tinh thần của TÁM MỐI PHÚC THẬT. Luật mới là LUẬT YÊU THƯƠNG, thực hiện trong sự KHIÊM NHƯỜNG, HIỀN LÀNH VÀ PHỤC VỤ.

·                Người đã đưa Giao Ước cũ đến sự kiện toàn trong GIAO ƯỚC MỚI. Nếu Giao Ước cũ được ký trong máu của con chiên bị sát tế, thì Giao Ước mới được ký trong chính bản thân bị sát tế của Người.

·                Người khiến cho những cái cũ là một cố gắng không mệt mỏi của Thiên Chúa để quy tụ dòng dõi Israel thành một DÂN RIÊNG CỦA CHÚA, trở thành những cái mới nhằm biến đổi con người cũ thành CON NGƯỜI MỚI và quy tụ họ làm nên HỘI THÁNH, Dân Mới của Người.

·                Người làm cho con người cũ và Dân Cũ vốn đã được sinh động bởi SỰ KHÔN NGOAN VÀ THÁNH THIỆN của lề luật và các tiên tri, trở nên con người mới và Dân Mới nhờ việc Người tái sinh và nuôi dưỡng họ bằng sự thông ban cho họ sự KHÔN NGOAN VÀ CHÍ THÁNH của Thánh Thần Người, cũng chính là THÁNH THẦN TÌNH YÊU của THIÊN CHÚA BA NGÔI.

Nhưng để được SỰ KHÔN NGOAN VÀ SỰ BIỆN PHÂN CỦA THÁNH THẦN, Chúa đã nói với một người thanh niên trong Tin Mừng “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trờirồi đến mà theo Ta” cũng như bài Tin Mừng vừa công bố “trở về bán tất cả những gì anh có mà mua”. Nhưng mấy ai trong chúng ta dám tin nếu không có ơn Thánh Thần soi sáng và ban sức mạnh để làm được như thế để gắn bó đời mình với Đức Kitô. Cũng như Salomon “không xin sống lâu, được giàu có, của cải, mạng sống quân thù”, chúng ta cũng cần biết bỏ mọi sự để đi theo Đức Kitô là nguồn mạch THÁNH THẦN KHÔN NGOAN VÀ CHÍ THÁNH.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A