CHÚA NHẬT 26 TN 2020

 

Anh chị em.

Vì chúng ta gần bước sang tháng Mân Côi chúng ta hãy dành ít phút dựa vào Lời Chúa hôm nay để nói lên vài suy nghĩ của chúng ta về ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

-      Tiên tri Ezekiel đã nói trước về con đường, vể đường lối của Chúa mà người đời cho là “không chính trực'” nhưng chính là đường dẫn loài người tới SỰ SỐNG thật và “không phải chết”. Con đường Đức Maria đã đi, cụ thể Mẹ đã di và đã đạt tới VINH QUANG : đó là đường Mẹ cũng chuyển lại cho con cái Người trong TRÀNG HẠT MÂN CÔI. Tuy là một kinh nguyện, nhưng bản chất lại là CON ĐƯỜNG CỦA SỰ SỐNG, mà mỗi người phải như Mẹ tin và chấp nhận bước đi trên con đường ấy. Vì đó chính là CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA ĐÃ ĐI.

-      Con đường kinh Mân Côi thánh Phaolô đã trình bày bằng một vài ngôn từ trong đoạn thư gởi tín hữu Philipphê : con đường của “sự an ủi …trong Đức Kitô,” con đường của “sự khích lệ … trong đức mến,”  con đường của “sự hiệp nhất trong Thánh Thần,” con đường của “lòng thương xót”. Và là con đường “huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm”, con đường của NĂM SỰ VUI VÀ NĂM SỰ SÁNG của kinh Mân Côi. Con đường “tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá”, con đường của CỦA NĂM SỰ THƯƠNG TRONG KINH MÂN CÔI, con đường mà “Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu”, là con đường của NĂM SỰ MỪNG. Và Đức Mẹ cũng muốn cho con cái mình đi vào con đường ấy khi trao vào tay họ KINH MÂN CÔI.

-      Thực sự bài Tin Mừng cũng muốn nói lên một điều cụ thể, là những người con không sẵn lòng “đi làm vườn nho cho cha” mình sẽ không được vào hưởng GIA TÀI CỦA CHA. Đó là những người không chấp nhận con đường mà Gioan đã loan báo, con đường của SÁM HỐI, con đường chỉ TIN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa sẽ tha thứ cho họ : những người tự kiêu tự đại về con đường họ đang đi là công chính không thấy mình phải sám hối. Ngược lại những người như “thu thuế và gái điếm” đã “suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm”, biết hoán cải và bước vào con đường Chúa đã đi, Đức Mẹ đã đi, mới là những người “sẽ vào nước Thiên Chúa”. Đó là con đường “làm theo ý cha mình”, con đường của TÌNH YÊU CHO ĐẾN CÙNG.

Kinh Mân Côi chính là hành trang của chúng ta phải luôn mang theo mình trên con đường Tình Yêu này, để nhắc nhở chúng ta vì Tình Yêu hãy nhập thể và nhập thế với những tâm tình khiêm nhường và vâng phục để có thể đạt tới SỰ SỐNG VINH QUANG như Mẹ.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A