CHÚA NHẬT 28 TN 2020

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ này có thể là muốn nói về BỮA TIỆC NƯỚC TRỜI mà dụ ngôn trong bài Tin Mừng đề cập đến, cách nào đó tiên tri Isaia cũng đã loan báo và Thánh Phaolô cũng nói đến điều kiện của những ai được tham dự.

Isaia mô tả về ngày Chúa thiết đãi “Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon.” Bài Tin Mừng cũng nói như thế “Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng”. Bữa tiệc không chỉ dành cho dân riêng mà còn cho “tất cả các dân”, những người đã đáp lại lời mời khi “Các đầy tớ đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc”. Trong khi những người được ưu tiên dành cho một chỗ trong bữa tiệc lại từ chối vì họ theo Chúa là “không đáng dự”.

Isaia còn muốn nói thực chất của bữa tiệc Chúa thiết đãi là “Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời”, đó là tiệc “hân hoan và vui mừng” vì ngày đó Thiên Chúa mà chúng ta đã tin tường sẽ ban “ơn Người cứu độ”. Thế nhưng BỮA TIỆC NƯỚC TRỜI chỉ dành cho những người đã “mặc y phục lễ cưới” vốn để sẵn nơi tiền đường, lễ phục đó chính là ĐỨC KITÔ Đấng đã cởi bỏ sự chết, để mặc lấy SỰ PHỤC SINH, SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI CỦA THIÊN CHÚA. Tiền đường đây chính là Hội Thánh Lữ Hành đang ra sức để nhờ các BÍ TÍCH và LỜI CHÚA làm cho mọi dân tộc TIN VÀ MẶC LẤY ĐỨC KITÔ để họ như thánh Phaolô “có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho” họ dù lúc thiếu thốn hay khi sung túc họ đều có thể “san sẻ nỗi quẫn bách” của tha nhân như các tín hữu Philipphê.

Quả thực HỘI THÁNH tại thế là những ĐẦY TỚ đã được Chúa sai ra mọi nẻo đường với lệnh truyền rõ ràng “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em”, cùng với lời hứa “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Đức Kitô ở cùng Hội Thánh trong các bí tích và trong mọi Lời của Chúa được Thánh Thần soi sáng và nhắc lại trong lòng trí Hội Thánh. Và đó cũng là những gì làm cho mọi người được mặc lấy Đức Kitô để xứng đang tham dự bàn tiệc Nước Trời. Nói cách khác, khi sống tại trần gian, trong Tiền Đường là Hội Thánh, họ phải mặc lấy chính Hội Thánh tại thế, nhờ sự đồng tâm nhất trí cùng Hội Thánh cử hành và lãnh nhận các bí tích, cách riêng bí tích Thánh Thể, và lắng nghe, sống và loan báo Lời Thiên Chúa, cùng với những việc bác ái chia sẻ sự sung túc Chúa ban cho. Mặc lấy Hội Thánh là được thừa hưởng lời hứa “Thầy ở cùng các con cho đến tận thế”.

Thế nhưng chúng ta đang chứng kiến biết bao người muốn lôi kéo người khác ra khỏi Hội Thánh nhân danh QUYỀN TỰ DO, PHẨM GIÁ và NHỮNG HỌC THUYẾT chống lại giáo huấn của Hội Thánh.

Chúa Giêsu đã nói “không ai có thể đến được với Cha”, hay là “có thể vào BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI” mà “KHÔNG QUA THẦY”, thế mà có người tự xưng nhà của họ là NHÀ CHÚA CHA, nơi đó đích thân CHÚA CHA NÓI, CHÚA CHA CHỮA LÀNH…họ đã gạt bỏ và không tin vào lời của CHÚA GIÊSU là LỜI DUY NHẤT CỦA CHÚA CHA TỪ ĐỜI ĐỜI. Theo đó không ai có thể biết CHÚA CHA, ngoài CHÚA CON, và những ai được CHÚA CON MẠC KHẢI CHO. Giờ đây CHÚA CON ĐÃ LÀM NGƯỜI, chính là Đức Giêsu, là LỜI CUỐI CÙNG CỦA CHÚA CHA nói với loài người. Và LỜI ẤY được trao cho HỘI THÁNH để tiếp tục giảng dạy và đưa mọi dân nước vào BỮA TIỆC NƯỚC TRỜI. Không nghe lời Hội Thánh là không nghe LỜI CỦA CHÚA. Không tháp nhập vào Hội Thánh là không thuộc Thân Mình Đức Kitô, không thể tiến vào BỮA TIỆC NƯỚC TRỜI.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A