CHÚA NHẬT 30 TN 2020

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ chúng ta vừa nghe muốn triển khai ý nghĩa của Lời Chúa Giêsu nói “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Ngay từ lúc cho các bộ tộc Israel Xuất Hành ra khỏi Ai Cập, Chúa muốn hình thành DÂN RIÊNG của Người, Chúa đã truyền lệnh cho dân “Ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều... đừng làm hại cô nhi quả phụ... cho người nghèo khó mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lãi quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng... Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn: vì nó chỉ có một áo ấy che thân” bởi vì “Ta là Đấng thương xót”. Qua đó chính Thiên Chúa đã muốn cho DÂN NGƯỜI hiểu rằng nếu họ tin vào Người, Đấng đã thương xót họ, giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, thì họ cũng phải để LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa đến với các cô nhi quả phụ, đến với người di dân, đến với người nghèo khổ. TIN, YÊU Chúa cũng phải đưa đến TIN và YÊU người, bởi vì con người là Hình Ảnh của Chúa, được tạo dựng và được sống nhờ TÌNH YÊU của Người.

Thánh Vịnh đáp ca cũng nói “Chúa là dũng lực... là Đá Tảng, chiến luỹ, cứu tinh...” đối với con người, “Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ nương mình, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù” cách riêng khi họ gặp sự khốn cùng do nghèo đói hay cô đơn.

Chính trong tinh thần ấy các môn đệ của Chúa như thánh Phaolô đã biết phải sống thế nào để loan báo TIN MỪNG, ngài nói với dân Thessalonica “Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em”. Người có thể khẳng định “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. ” Bởi vì đối với người, mọi tín hữu chính “là niềm vui, là triều thiên làm cho chúng tôi hãnh diện trước nhan Đức Giê-su”. Người môn đệ sẽ hãnh diện khi người tín hữu có “những việc làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc gánh vác vì lòng mến, và những kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Đức Giê-su Ki-tô” đến nỗi họ “đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ”.

Ngày hôm nay, đời sống của chúng ta có còn được như vậy không?

Trước cảnh lũ lụt miền Trung khiến bao gia đình tan cửa nát nhà, hằng trăm người chết. Trước cảnh tượng đó trái tim chúng ta có rung lên tình người, tình Chúa để rộng tay cứu trợ? Nếu chúng ta vẫn thờ ơ lãnh đạm chúng ta còn là kẻ TIN VÀO THIÊN CHÚA là Tình Yêu chăng? Yêu người như chính mình không những là điều ghi trong “Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri” mà còn chính là cuộc sống của chính Chúa chúng ta : Đấng đã phó cả mạng sống trên Thánh Giá để chúng ta được sống.

Vậy anh chị em đã nhận được phong thơ cứu trợ, xin anh chị em hãy để vào đó tất cả TÌNH YÊU của anh chị em nhằm xin Thiên Chúa và Mẹ Maria cũng thương đến anh chị em chúng ta, cách riêng các con trẻ đã mất cha, mất mẹ, các ông già bà cả đơn côi được có một cuộc sống no đủ và bình an.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A