CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ 2020

 

Thánh Phaolô vừa viết cho chúng ta trong thư gửi tín hữu Côrintô về Đức Kitô “Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người”. Người cai trị bằng cách nào? Công đồng Vaticanô II trong HIẾN CHẾ TÍN LÝ về Giáo Hội đã viết “Vì sau khi chịu chết trên thập giá cho nhân loại, Chúa Giêsu đã phục sinh, nên Người được phong làm Chúa, làm Ðấng Kitô và làm Linh Mục muôn đời (x. CvTđ 2,36; Dth 5,6; 7,17-21); và Người đổ tràn Thánh Thần mà Chúa Cha đã hứa trên các môn đệ Người (x. CvTđ 2,33). Vì thế, với ân huệ của Ðấng sáng lập, và trong khi trung thành tuân giữ các giới răn bác ái, khiêm nhường và từ bỏ, Giáo Hội đã lãnh nhận sứ mệnh rao truyền và thiết lập Nước Chúa Kitô và Nước Thiên Chúa trong mọi dân tộc; Giáo Hội là mầm mống và khai nguyên Nước ấy trên trần gian. Ðang lúc từ từ phát triển, Giáo Hội vẫn khát mong Nước ấy hoàn tất và thiết tha hy vọng, mong ước kết hợp với Vua mình trong vinh quang.” Vâng Giáo Hội mà Đức Kitô đã thiết lập “như bí tích hoặc dấu chỉ và khí cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại”. Giáo Hội là phương thế Chúa dùng để thực hiện lời tiên tri Ezekiel đã loan báo “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng”. Giáo Hội từ 2000 năm qua chỉ muốn “tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính”.

Chăn dắt trong SỰ CÔNG CHÍNH không có nghĩa là bằng những dấu lạ, những phù phép ma thuật, hay bằng sự khôn khéo của lời nói... nhưng là SỰ CÔNG CHÍNH của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA và đưa mọi người vào “định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài” trong “Lòng nhân từ và ân sủng Chúa”. Lòng nhân từ và ân sủng trở thành hiện thực và viên mãn trong Đức Giêsu Kitô, để nhờ đó họ được đứng bên hữu Vua trong ngày chung thẩm. Những người được nghe Vua nói với họ “'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'”.

Chăn dắt trong SỰ CÔNG CHÍNH là giúp mọi người nhận ra nơi anh chị em mình sự hiện diện sống động của chính Đức Giêsu đang làm cho họ trở nên chi thể của Người, bởi vì chính Người nói “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Cũng vì thế chăn dắt trong SỰ CÔNG CHÍNH đồng nghĩa với việc giúp “các tín hữu hợp thành một thân thể trong Chúa Kitô (x. 1Cor 12,12). 

Tuy nhiên trong thời đại của chúng ta lại rất nhiều thế lực của bóng tối đang ra sức bằng đủ mọi thứ ma thuật muốn gieo rắc SỰ BẤT VÂNG PHỤC hầu xé nát SỰ ĐỒNG TÂM VÀ HIỆP NHẤT của Giáo Hội, lôi kéo kẻ yếu lòng tin ra khỏi ĐỨC KITÔ, một ĐỨC KITÔ đã chỉ muốn “mọi sự suy phục Người, bấy giờ chính Con cũng sẽ suy phục Đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự”. Và không phải bằng những phép lạ, mà chỉ bằng SỰ VÂNG PHỤC CHO ĐẾN CHẾT VÀ CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ để làm chứng cho THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU. Trong khi Giáo Hội như Công đồng xác định được Chúa Kitô thiết lập là “một cộng đoàn đức tin, cậy và mến, như một toàn bộ cấu trúc hữu hình trên trần gian mà Người không ngừng bảo vệ. Qua Giáo Hội, Người đổ tràn chân lý và ân sủng cho mọi người.” Vì vậy Chúa cũng nói với các môn đệ “AI NGHE CÁC CON LÀ NGHE THẦY, VÀ AI KHINH DỂ CÁC CON LÀ KHINH DỂ THẦY”.

Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện, và cố sức để vâng nghe Giáo Huấn của Hội Thánh.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A