CHÚA NHẬT 2 TNA

Anh chị em,cách riêng các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta tiếp tục để Lời Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và gia đình.

Trước hết lịch sử Dân Thiên Chúa chính là một bài học căn bản để xây dựng chính cuộc hôn nhân và gia đình của chúng ta. Lịch sử ấy trong thực tế phần lớn là những trang thương đau đầy máu và nước mắt, nhưng cũng là lịch sử của những thời điểm đột sáng lên, dù chỉ là vắn vỏi, do quyết tâm chỗi dậy và trở về với Thiên Chúa nơi các Tổ Phụ, các thẩm phán và các tiên tri. Nghiền gẫm lịch sử ấy tiên tri Isaia nêu lên một vấn đề mấu chốt giải thích dòng chảy của lịch sử khi viết “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao”, và sự can dự của Thiên Chúa vào lịch sử chính là “Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người”. Abraham, Môsê, Đavid cũng như các tiên tri mỗi người trong hoàn cảnh cụ thể của mình đều chỉ muốn và chỉ sống như người tôi tớ trung tín của Thiên Chúa và nhờ thế cuộc hôn nhân và gia đình của các Ngài thực sự trở thành những khởi điểm mới cho dân tộc mình. Ngược lại đại đa số con cháu các Ngài lại hướng hôn nhân và gia đình của họ theo những tính toán dựa trên tài lực của mình, tách ra khỏi Thiên Chúa, đã khiến cho chính hôn nhân và gia đình họ rơi vào sự tàn lụi, kéo theo cả dân tộc rơi vào cảnh nô lệ ngoại bang. Và lịch sử cứu độ của Thiên Chúa luôn phải bắt đầu lại từ những con người được chính “Người  huấn luyện … khi … còn trong lòng mẹ, để … trở nên tôi tớ Người”.

Thiên Chúa huấn luyện bằng cách nào. Chúng ta có thể hình dung điều ấy khi nhìn vào Thánh Gioan Tiền Hô. Chúa viếng thăm ông khi ông còn trong bụng mẹ. Và ông được thánh hóa bởi Đấng Thánh Hóa là Chúa Thánh Thần. Thánh Thần của Niềm Vui, của Giao Hòa, của Hiệp Thông, khiến ông nhảy mừng. Niềm Vui, Giao Hòa, và Hiệp Thông lan tỏa sang người mẹ khiến Bà nhận ra Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Bà đã tin vào hạnh phúc của gia đình, của con trẻ Bà cưu mang là Hạnh Phúc của Niềm Tin “Phúc cho Bà vì Bà đã tin…”. Nhân cơ hội này Đức Maria muốn nói lên điều quan trọng làm nên hạnh phúc của thiên chức làm Mẹ của Người chính là “Đức Chúa đã nhìn đến phận hèn tớ nữ… và đã làm … muôn điều kỳ diệu”. Bởi vì Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa, như Mẹ từng nghe Isaia nói : Thiên Chúa chỉ ban Thánh Thánh Thần cho các người tôi tớ Ngài tuyển chọn“Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho thần khí Ta ngự trên nó”.

Và sau này như bài Tin Mừng cho thấy, đi từ kinh nghiệm bản thân, Gioan tiền hô chỉ cho mọi người biết Người Tôi Tớ duy nhất làm đẹp lòng Chúa Cha chính là Chúa Giêsu, vì ông được nghe chính Đấng sai ông rằng  Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần” vì ông nói “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”. Và qủa thực như lời chứng từ các Tin Mừng, Chúa Giêsu đã hứa và đã ban Thánh Thần trên các môn đệ, để họ trở nên những người TÔI TỚ phục vụ Niềm Vui, ơn Giao Hòa và sự Hiệp Thông nhờ Thánh Thần. Thánh Phaolô luôn hân hoan khi nói về ơn gọi của mình “Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô” để luôn “Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô”.

Các bạn trẻ thấy đó : con đường tiến đến hôn nhân và gia đình phải được chuẩn bị cho mình trở nên những NGƯỜI TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA NHỜ THÁNH THẦN, để có thể xây dựng một hôn nhân và gia đình trong NIỀM VUI, GIAO HÒA VÀ HIỆP THÔNG.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A