THÁNH LỄ MINH NIÊN A

 

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Trước hết thay mặt cha cố Luy và cha phó Giuse tôi xin mượng lời Thánh Phaolô trong thư ngài viết cho giáo đoàn Philipphê để cầu chúc cho mỗi người mỗi gia đình “Anh em hãy vui luôn trong Chúa” trong năm mới này dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lời chúc của thánh Phaolô khiến tôi nhớ đến tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô trong 2 thông điệp của người “NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG” và “NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU” cũng muốn cho mỗi người, mỗi gia đình hãy đón nhận TIN MỪNG VÀ TÌNH YÊU trong niềm vui.

Thực ra TIN MỪNG chính là TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA đã trao ban ngay từ thưở tạo dựng và trở nên vĩ đại trong Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Và chỉ trong Đức Giêsu, cùng với Đức Giêsu, và nhờ Đức Giêsu mà Tình Yêu mới đem lại sự sống viên mãn cho mỗi người và mỗi gia đình.

Thực vậy nếu sách Sáng Thế nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng là nguồn sống cho mọi sinh linh, và xua tan bóng tối chết chóc cho muôn loài xét về mặt thể lý, thì Thiên Chúa đã sai Con của Ngài với sứ vụ mà chính Đức Giêsu đã nói “Ta là sự sáng thế gian”. Sự sáng của Người tiêu diệt bóng tối sự chết và ban cho con người sự trường sinh. Đó chẳng là NIỀM VUI VĨ ĐẠI hay sao? Sự sáng của Chúa Giêsu chính là TÌNH YÊU ĐÃ HY SINH MẠNG SỐNG MÌNH vì chúng ta, cũng chính là Tình yêu đã khơi nguồn cho mọi nỗ lực yêu thương hiệp nhất cho các gia đình và toàn thế giới, nhờ những công việc bác ái mà Người làm ngày cũng như đêm, để chăm sóc, chữa lành cả xác lẫn hồn con người. Vì thế “Hãy vui lên” trong Đức Giêsu.

Theo thư thánh Phaolô, thì ngài nhận thấy như chính Chúa Giêsu cũng nhận thấy trong bài Tin Mừng là chúng ta luôn có những lo lắng và luôn thiếu bình an. Nên thánh tông đồ dạy rằng “trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.7 Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su.” Đây là bình an vượt trên mọi hiểu biết, bởi vì nó không theo sự tính toán của con người mà dựa vào Tình Yêu của Thiên Chúa được chứng thực trong Đức Giêsu, Con của Ngài. Tình yêu đó như chính Đức Giêsu nói trong Tin Mừng “anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.”.Và cũng như chính cuộc sống của Chúa Giêsu : chỉ lo làm những việc, chỉ nói những lời Chúa Cha muốn, để trước tiên làm cho Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, cuối cùng dù phải sống trong hoàn cảnh nghèo khó, và phải chết trên Thánh Giá nhục nhã, nhưng Chúa Cha đã trả lại cho Người Sự Sống viên mãn. Thế nên Người cũng dạy chúng ta “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Chắc chắn đó là NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG VÀ CỦA TÌNH YÊU. Tình yêu không ưu tiên làm sáng danh Chúa, cho Nước Chúa trị đến chắc chắn chỉ là đi đến sự lo lắng bất an cả cuộc đời và chung cục là sự chết vĩnh viễn.

Một lần nữa tôi xin nhắc lại “Anh em hãy vui luôn trong Chúa” để có sự sống dồi dào trong năm mới.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A