LỄ MỒNG BA TẾT

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

 

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến

Sau nhiều kinh nghiệm về lịch sử dân tộc, một dân tộc đã từng phải góp chẳng những mồ hôi, nước mắt mà còn cả xương máu để xây dựng phát triển quê hương, nhưng trải qua biết bao thăng trầm, những năm vinh quang thì quá vắn vỏi, mà chỉ là trải qua hằng bao thế kỷ tủi nhục trong kiếp nô lệ lầm than, tác giả sách Sáng Thế đã phải đặt vấn đề ý nghĩa của lao động trong cuộc sống làm người. Và ông đi tới kết luận “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai”. Đấy là ý nghĩa nguyên thủy của lao động. Thực ra Eđen là công trình của Thiên Chúa “Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác” và đúng thực con người chỉ có nhiệm vụ canh giữ để nó phát triển, chứ không phải có mục đích nuôi thân.

Ý nghĩa ấy đã hoàn toàn thay đổi như chính tác giả sách Sáng Thế đã viết sau đó “Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó", nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi; ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.18 Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. 19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.” Và đó là số phận của chính chúng ta hôm nay : dường như tất cả đều chống lại cố gắng lao động của mình, dù là một lao động chân chính.

Ngay bản thân Con Thiên Chúa làm người cũng phải lao động trong xưởng mộc của cha mình là Thánh Giuse cho tới năm 30 tuổi, ý nghĩa 30 năm lao động đó được thánh sử Luca tóm gọn trong một lời “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài.” Và điều đó làm cho Người “thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”. Qua đó lao động của Chúa Giêsu mang một ý nghĩa mới “vâng phục, thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta”. Vì thế Chúa mới nói dụ ngôn những nén bạc để nhấn mạnh đến những ý nghĩa này. Con người thực sự chỉ là những đầy tớ của một ông chủ, ý Ngài muốn nói tới người chủ của con người là chính Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta có chỉ là những nén bạc Thiên Chúa trao để chúng ta lao động sinh lời cho Người.

Thánh Phaolô khi nhìn vào con người lao động của Chúa Giêsu và lời Chúa dạy đã khám phá ra lao động là để “giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận.” tất nhiên cũng phải ý thức như ngài là “những gì cần thiết cho tôi và cho những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp”. Và đó là cách sinh lời cho Chúa.

Những ý nghĩa này hầu như không tồn tại trong xã hội, và ngay cả nơi chúng ta những người tín hữu. Lao động không những chẳng thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa, mà lại bóc lột sức lao động của người nghèo, để làm giàu kho lẫm cho bản thân nhằm kế hưởng thụ lâu dài. Lao động để cố sức hủy hoại gia tài của Thiên Chúa đã ký thác nơi mỗi người, cách riêng gia tài cao quý nhất là chính Hình Ảnh của Thiên Chúa đã ấn dấu trong linh hồn.

Vì thế Thánh Lễ hôm nay mời gọi chúng ta cầu xin cho mỗi người, cách riêng các bạn trẻ sẵn sàng dấn thân để lao động sinh lời cho gia tài cao quý mà Thiên Chúa đã thương trao ban

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A