CÁC BÀI GIẢNG TUẦN THÁNH (NĂM A, 2005)

CHỦ ĐỀ “ĐỨC YÊSU CHẾT VÀ SỐNG LẠI ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC CỨU THẾ”

 

BÀI GIẢNG LÚC KIỆU LÁ

 

Tuần Thánh năm nay, chúng ta tập trung vào chủ đề” ĐỨC YÊSU CHẾT VÀ SỐNG LẠI ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG CUỘC CỨU ĐỘ”

 

Mặc dù hơn mọi dân tộc khác , Dân Dothái được Thiên Chúa  huấn luyện, cho cảm nghiệm về sự cứu độ của Người và chính họ luôn hướng về sự cứu độ – mặc dù chúng ta đây nhiều lúc cũng nghĩ đến hoặc chờ mong sự cứu độ, về phương diện này hay phương diện khác, nhưng chắc chắn không ai tập trung tâm trí vào vấn đề cứu độ  cho bằng Đức Yêsu. Có thể  nói Ngài đến trần gian chỉ vì công cuộc cứu độ, Ngài hiện hữu chỉ là để cúu thế

       - Ngay trước khi Ngài thành thai trong lòng Mẹ Maria, thiên thần đã truyền cho thánh Yuse đặt tên cho Ngài là Yêsu, nghĩa là Thiên Chúa  cứu độ

      - khi Ngài vừa giáng sinh, thiên thần đã báo cho các mục đồng : hôm nay đã sinh ra cho các ngươi Vì Cúu Chúa

      - và suốt những năm tại thế, Ngài hằng thực hiện các hành vi cứu độ, nhất là luôn hướng đến “GIỜ” của đới Ngài, giớ thực hiện công cuộc cứu độ cả nhân loại, trong tuần lễ cuối cùng của đời Ngài

Vì thế, trong lần vào Yêrusalem cách trọng thể, mà hôm nay chúng ta đang mừng nhớ

+ trước hết Ngài ý thức mình đang làm theo ý Chúa Cha, đang làm ứng nghiệm các lời Cựu Ước tiên báo về Ngài, do đó hơn những lúc trước , Ngài tỏ ra mình là Chúa, Ngài thể hiện cung cách của Vua Sion, Ngài để cho dân chúng hoan hô Ngài là Con vua Đavit

+ dồng thời khi đứa mắt nhìn đám đông đang vây chung quanh và đón rước mình, Ngài sâu xa cảm thương họ, yêu quí họ, Ngài để ý đến từng phản ứng và tâm tình của họ. Ngài không quên rằng dân tộc họ và chính họ đã từng được các ngôn sứ ân cần đào luyện để hướng về Thời Yavê cứu độ, nhưng sắp tới đây, trong họ sẽ có hai hạng người : một hạng đón nhận và hưởng nhờ ơn cứu độ – một hạng hững hờ, thậm chí chống đối và khước từ

+ nhất là, khi nhìn họ, Ngài nghĩ nhiều đến ơn cứu độ mà ngài sắp mang đến. Ơn cúu độ ấy không giống như họ nghĩ, vì nó không trực tiếp giải thoát họ khỏi những khó khăn thiếu thốn, bệnh hoạn phần xác, không giải quyết những rắc rối trong đời sống xã hội , chính trị – nhưng nó mang lại hạnh phúc toàn diện và lâu dài

- nó là ơn cúu khỏi tội là nguyên nhân đứa đến thái độ khép lòng của con người , thái dộ sống ngược ý Thiên Chúa

- nó là ơn nâng cao con người, cho chia sẻ địa vị của Ngài là làm con cái Cha trên trời, cho nhận lãnh chính Chúa Thánh Thần

- nó là ơn làm cho người ta thuộc về Nước Trời , có sự sống đời đời, ngay từ trong hiện tại, nhất là sau này trong thời cánh chung thế mạt

+ Ngài biết rằng không một ai trong nhân loại mang đến ơn cúu độ này được, không một con người nào, tự cố gắng, tự sức lực riêng, có thể đạt đến ơn cứu độ này. Vì đây là hồng ân thuộc quyền một mình Thiên Chúa , Thiên Chúa  có ban cho mới được – dây là thế giới Thiên Chúa  có cho đi vào mới được – đây là địa vị Thiên Chúa  có cho đạt tới, có đặt để vào thì mới được.

Thực sự chỉ có một mình Ngài, Đấng do Cha sai đến trần gian, mới thực hiện được công cuộc cứu độ này. Đức Gioan-Phaolô 2 từng nhấn mạnh : thế giới không có khả năng cứu vớt con người, không có khả năng mang lại hạnh phúc cho con người. Đức Yêsu không ao ước gì hơn là con người hiểu Ngài, tin nơi Ngài, gắn bó với Ngài.

Vì thế, qua nghi thức kiệu lá giờ đây, tất cả chúng ta cùng bước theo chân Ngài bằng trí ý, và trong suốt Tuần Thánh năm nay, ta sống gắn bó gần gũi với Ngài trong các giờ đạo đức, để hiểu biết và lãnh nhận ơn cứu độ quí giá Ngài muốn ban tặng chúng ta.

 

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT

 


Về Trang Mục Lục