BÀI GIẢNG CHIỀU THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 

Bầu khí của đại lễ Vượt qua mỗi năm khiến người Do thái thời Chúa Yêsu chẳng những rộn ràng vui mừng mà còn sôi sục suy nghĩ , ước mong. Một mặt tâm trí họ nhớ về  quá khứ , với những giai đoạn dân tộc họ bị khốn đốn rối được Thiên Chúa  giải cứu (như hồi ở Ai cập, hồi ở Đất hứa chiến đấu với kẻ thù chung quanh, hồi bị lưu đầy ở Babylon) nhớ về quá khứ  với những lúc khổ do nguyên nhân xã hội, chính trị, và những lúc khổ do cha ông họ phạm tội, bị Thiên Chúa  trừng phạt, và phía con người phải có sự sám hối sửa mình, phải có tế lễ hy sinh mới có sự tha thứ và bình an. Mặt khác , họ hướng về tương lai, mong chờ một Đấng Thiên sai đến cứu độ họ. Đối với nhiều người, cứu độ chính là giải phóng khỏi ách đô hộ ngoại bang và cuộc sống đang nghèo khổ khó khăn. Đối với một số người khác, cứu độ là cứu khỏi tội lỗi. Bởi vì sau nhiều thế kỷ và qua nhiều vị ngôn sứ, họ đã được dạy dỗ về nhiều khía cạnh khác nhau của ơn cứu độ : từ khía cạnh cụ thể, vật chất, đến khía cạnh thiêng liêng, tinh thần.

 

Cũng như họ, Đức Yêsu nghĩ nhiều đến vấn đề cứu độ. Nhưng đối với Ngài, cứu độ chủ yếu là  giải quyết vấn đề tội lỗi và những thiếu sót trong liên hệ của con người với Thiên Chúa . Đó là những nguyên nhân đưa đến tình trạng nô lệ và nỗi bất hạnh mới của con người, còn nguy hiểm hơn nỗi khổ ở Ai cập hay ở Babylon xưa, vì sẽ dẫn tới cái chết tâm linh và đời đời. Trước mắt Ngài, Ngài đang trông thấy nhiều thứ tội như : bất trung với giao ước, sống ngược các giới răn, các đòi hỏi và tinh thần của Giao ước, thiếu sót trong việc tôn thờ Yavê, trong việc tế lễ… Để cứu độ nhân loại, theo sứ mạng Ngài nhận từ Cha, Ngài sẽ phải dổ máu để rửa sạch tội lỗi, để tái lập Giao ước, để Thiên Chúa  giao hoà nhân loại với Người và ban mình cho con người.

 

Đó là những điều Ngài sẽ thực hiện không phải bằng phương tiện bên ngoài mình, mà bằng chính con người của Ngài. Cứ theo những hành vi và lời nói của Ngài được các bài đọc hôm nay kể lại, thì trong bữa Tiệc ly  Ngài ăn với các tông đồ

+ Ngài đã mừng lễ Vượt qua cùng với dân tộc Ngài, nhưng xưa kia, tổ tiên họ được cứu khỏi nguy cơ diệt vong trong Ai cập nhờ máu con chiên Vượt qua, còn giờ đây nhân loại được cứu nhờ chính Ngài : Ngài vừa là  Người Tôi tớ thống khổ  của Yavê mang lấy tội lỗi nhân loại, vừa là Con chiên tinh tuyền đổ máu để tẩy sạch tội lỗi, đúng như lời tiên báo của một số ngôn sứ

+ Như xưa kia ở chân núi Sinai, Môsê dùng máu tế vật thiết lập Giao ước,  nay Ngài dùng chính máu mình để Giao ước mới được ký kết, Thiên Chúa  giao hoà nhân loại tội lỗi  với Người và tha thứ tội lỗi, đúng như Ngài nói về chén rượu “chén này là Tân ước trong Máu Ta”

+ Và qua việc ban Mình và Máu, qua việc cúi xuống rửa chân cho các tông đồ, Ngài diễn tả  sự Ban Mình của Thiên Chúa , diễn tả Quà tặng lớn lao nhất, đó là Thiên Chúa  ban chính Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại

+ Cuối cùng, Bữa Tiệc ly trở thành Bữa tiệc cánh chung  của Nước Trời, trong đó con người được đồng bàn với Thiên Chúa , được hiệp thông sự sống thần linh của Thiên Chúa , qua chính lương thực là Mình Máu Đức Yêsu, Con chiên Vượt qua

 

Tóm lại, những hành vi và lời nói của Đức Yêsu trong Bữa tiệc ly mang rất nhiều ý nghĩa, và làm ứng nghiệm rất nhiều lời báo trước và nhiều hình ảnh của Cựu Ước về Thời Cứu rỗi, về Đấng Thiên sai.

Giờ đây, khi tham dự Phụng vụ, chúng ta chiêm ngắm chính Đức Yêsu – Đấng sẽ tự nguyện hiến dâng mạng sống, làm Người Tôi tớ, làm Con chiên Vượa qua, làm hy tế tinh tuyền – để thực hiện việc cứu thế : cho mọi người được tha tội,được vượt qua thế gian mà về cùng Thiên Chúa . Noi gương khiêm nhường và quảng đại của Ngài trong việc ban Mình và rửa chân cho các tông đồ, chúng ta nhìn lại cách cư xử của mình với tha nhân. Chúng ta cũng thêm lời cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, cho các Dức giám mục và các linh mục, những vị được Chúa chọn làm đại diện Chúa để hằng ngày dâng lễ tế lên Thiên Chúa  và nhân danh Người, tha tội cho anh chị em mình. Xin cho các vị ấy xứng đáng là những Đức Kitô khác, và tích cực cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu thế. (Và trong Năm Thánh Thể, chúng ta đặc biệt cảm tạ Chúa đã thiết lập bí tích Thánh thể để ở cùng ta và tiếp tục cứu độ ta)

 

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT


Về Trang Mục Lục