CHÚA NHẬT 4 CHAY (NĂM A)

2011

 

Một trong những mục đích chính của cuộc Cứu Chuộc là đưa nhân loại ra khỏi cảnh tối tăm, đưa vào thế giới sự sáng. Do đó Chúa nhật hôm nay giới thiệu Đức Yêsu, Đấng ban sự sáng.

+ Nói đến cảnh tối tăm ta nghĩ đến

a)    nơi con người, có con mắt xác thịt – con mắt tâm hồn – con mắt siêu nhiên

     nơi ta, có 3 thứ nhìn : nhìn những người khác và những sự vật hữu hình – nhìn tâm hồn, lòng dạ kín ẩn – nhìn những điều thuộc lãnh vực siêu nhiên

b)     nơi mỗi thứ nhìn, có những cấp độ khác nhau: sáng rõ, xỏ kim được, nhìn thấy từng con kiến nhỏ - kém : hết xỏ kim, quơ tay làm đổ các vật dụng trong nhà hay trên bàn ăn – không thấy đầy đủ : như trường hợp Samuel nhìn các con ông Y-sai – cuối cùng là mù lòa hoán toàn

c)      sự đui mù về  thể lý không nguy hại bằng sự đui mù về phương diện siêu nhiên – sự đui mù về thể lý mà Kinh Thánh nói đến chỉ là hình ảnh sự đui mù siêu nhiên

+ Đoạn Tin Mừng Yoan hôm nay tường thuật phép lạ Chúa Yêsu  chữa người mù.

a) Phép lạ này nói lên tình thương Chúa : tuy anh không van xin, Chúa thấy thương và chữa anh

b) Phép lạ này  giới thiệu quyền năng Chúa : tuy Chúa cũng chữa kiểu các y sĩ thời Ngài (thoa bùn…)nhưng hiệu nghiệm hơn hẳn và ngay lập tức.

c) Phép lạ này báo trước việc Chúa cứu cả nhân loại khỏi cảnh tối tăm. Vì từ hồi còn là thơ nhi, Chúa đã được cụ già Simêon công bố là “ánh sáng mạc khải cho Dân Ngoại, và là vinh quang của Israel Dân Ngài” Khi mới ra hoạt động công khai, Chúa đặt chân đến Neptali và Miền Thập Tỉnh, tác giả Tin Mừng Matthêu đã thấy lời ngôn sứ Ysaya chính thức ứng nghiệm : “Ánh sáng đã rạng lên cho Dân ngồi  trong tối tăm”.

Và vì như trong bài Tin Mừng, Chúa tự giới thiệu Ngài là “ánh sáng thế gian”.

c) Phép lạ cũng như sự xuất hiện của Chúa còn cảnh báo và thể hiện cuộc luận xét : “Chính  là để luận xét mà Ta đã đến thế gian” nghĩa là phân chia nhân loại thành hai hạng : hạng có mắt mà không thấy, mà cố tình bịt lại (như Biệt phái không thấy Chúa là người công chính , chỉ rình mò sơ hở để bắt lỗi và hạ uy tín ) ngoan cố trong thái độ không tin – hạng thứ 2 là hạng không nhìn thấy thì được ban cho thấy, càng lúc càng thấy rõ hơn, đủ hơn, như trường hợp anh mù (ban đầu, nói về Đức Yêsu, anh chỉ biết nói “kẻ mà người ta gọi là Yêsu”, rồi sau đó, anh nhận “Ngài là một vị tiên tri”cuối cùng anh sấp mình thờ lạy, tin Ngài là Con Thiên Chúa. Đức Yêsu đến thế gian để luận xử là như thế.

                                        

                                        xOx

 

Ta cám ơn Chúa vì được có mắt lành lặn, tinh tường.

Ta thương giúp những anh chị em khiếm thị, những kẻ gắp biết bao rắc rối trong di chuyển, ăn uống, sinh hoạt.

Nhất là ta lo khám lại mắt linh hồn của mình, để xem có thấy Chúa không, có thấy một cách đầy đủ, chuẩn xác không, để giữ độ sáng và tránh nguy cơ “tái mù”, bằng cách đến với Lời Chúa, với tinh thần của Chúa và giáo huấn của Hội thánh là đèn soi bước đương ta đi – bằng cách quý chuộng ơn Chúa, trau dồi hiểu biết giáo lý của Đạo, không để mình lười ibiếng ơ hờ đối với Lời Chúa và sa súit về giáo lý, khiến hồi Rửa tội,  ta được trao nến sáng, nay trở về thế giới tối tăm.

Xin Chúa giúp ta biết sống nên con cái sự sáng, như thánh Phaolô khuyên giáo đoàn Êphêsô. nghĩa là làm những việc lành, làm đẹp lòng Chúa. Để cùng với Đức Ki tô, ta ra khỏi đời tối tăm và thuộc hạng người càng ngày càng sáng mắt, sáng đời hơn.

 

 

Antôn Trần thế Phiệt

30-3-2011