GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

 

Chúa Nhật hôm nay là Chúa Nhật về thánh Tô ma và về lòng thương xót của Chúa.

Tuy bài Tin Mửng không chỉ kể lại nguyên việc Đức Yêsu Phục Sinh hiện ra cho tông đồ Tô ma, mà còn kể lại cả việc Ngài hiện ra trước đó cho 10 tông dồ kia, nhưng vì hôm nay đúng là ngày thứ 8  sau lần Đấng Phục Sinh hiện ra, nên có thể coi thánh Tô ma là đối tượng chính của lần hiện ra thứ 2 này.

Và những sự kiện này chúng tỏ  tình thương hải hà Đức Yêsu dành cho Nhóm tông đồ của Ngài, bởi vì chính Ngài đã kén chọn các ông, ban đặc ân cho các ông được sống thân mật bên Ngài, đồng hành với Ngài trong 3 năm hoạt động công khai, gìn giữ các ông khi Ngài đi vào cuộc Khổ nạn và còn hiện ra với các ông, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, để đánh tan sự hoang mang và nỗi sợ hãi của các ông, củng cố đức tin cho các ông và khai trương Tin Mừng lớn lao cho tòan nhân loại. Đối riêng với thánh Tô ma, Chúa cũng thể hiện một lòng thương xót đặc biệt, qua việc không chấp sự cúng tin của ông trước lời chứng của tất cả 10 tông đồ khác, lại còn đích thân hiện ra cho ông, thỏa mãn nguyện vọng của ông, và dùng chính sự cứng tin của ông làm một bằng chúng chắc thực thêm vào lời chứng về Màu nhiệm Phục Sinh.

 

Thái độ này của Chúa Phục Sinh khiến ta nghĩ đến ý nghĩa của ngày Chúa nhật hôm nay, là Chúa nhật về lòng Thương xót của Chúa.

+ Ta còn nhớ lễ này đã được Đức cố giáo hoàng Gioan-Phao lô 2 thiết lập cho Hội thánh toàn cầu vào ngày 30 tháng tư năm 2000. Người thiết lập lễ này là để đề cao lòng Thương xót Chúa  và cổ võ mọi phần tử trong Hội thánh sùng kính lòng Thương xót Chúa.

+ Nguồn gốc của lòng sùng kính này có từ mạc khải của Chúa Yê su cho chị nữ tu Ba lan tên là Maria Faustina Kowalska (sinh năm 1905 và qua đời năm 1938 : tròn 33 tuổi như Đức Yêsu). Tuy chị là con thứ ba trong một gia đình làm nghề nông và nghèo nàn, lại phải nghỉ học khi chưa hết lớp 3, nhưng Chúa đã dùng chị như thư ký của Ngài,  truyền cho chị ghi chép lại các mạc khải của Chúa và Đức Mẹ. Sau lúc đầu thoái thác, chị đã vâng lời cha linh hướng và được sự khuyến khích của Chúa và Đức Mẹ, chị đã viết cho đến khi qua đời do bệnh phổi. Cả thảy chị viết được 600 trang đánh máy, mà lạ lùng thay, không có chỗ nào có dấu bôi xóa hoặc là sai chính tả, tuy chị là người ít học. Ngoài công tác là thứ ký, chị còn được Chúa trao cho sứ vụ làm tông đồ của Lòng Thương xót.

 

Đức giáo hoàng Gioan-Phao lô 2 – cũng chính là vị giáo hoàng được Chúa báo cho chị biết trước “từ Balan sẽ trổi lên một tia sáng, để chuẩn bị thế giới cho cuộc trở lại lần thứ hai của Ta” – Đức Gioan-Phao lô 2 đã phong Chân phúc cho Chị năm 1993 và phong hiển thánh ngày 30 tháng tư 2000. Cũng chính Ngài thiết lập lễ kính lòng Thương xót của Chúa cho toàn thể Hội thánh.

Theo nguyện vọng của Chúa, lễ này được thiết lập

+ thứ nhất để mọi người biết và tin vào lòng Thương xót là màu nhiệm cao cả nhất, là đại dương tình thương mênh mông của Chúa

+ thứ hai, để tội nhân hưởng sự tha thứ trong lúc còn thời hạn cho họ, trước khi mọi sự trở nên quá muộn

+ và thứ ba, để chuẩn bị thế giới cho ngày tận thế đã gần đến, ngày quang lâm chung cuộc của Chúa, ngày kinh hoàng, ngày của công lý

 

Dĩ nhiên ai trong chúng ta  cũng đều là kẻ có tội. Đáp lại mạc khải của Chúa cho thánh nữ Faustina và theo các bài Lời Chúa hôm nay

+ chúng ta là những kẻ đã được hưởng Lòng Thương xót Chúa qua việc được cứu độ, được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động   và được hưởng gia tài không thể hư hoại, như lời thánh Phao lô trong bài đọc thứ 2,

+ chúng ta cần sám hối, cần đổi mới bằng cách trở về lại với nếp sống lý tưởng của Hội thánh thời đầu là từ bỏ, là sống thanh thoát – là vâng nghe Hội thánh, hiệp nhất với nhau như anh chị em một nhà – và chuyên cần cầu nguyện, tham dự các việc đạo đức ở nhà thờ và ở nhà riêng, cũng như kiên nhẫn chấp nhận các gian khổ, thua thiệt, vì tin chắc vào Chúa, vào hạnh phúc Chúa đang dành sẵn, cho dù mắt xác thịt không nhìn thấy.

Có như thế, chúng ta mới là những người cảm nếm lòng Chúa xót thương vô biên, mới trở nên những tông đồ truyến bá về Lòng Thương xót của Chúa và hưởng sự bình an khi cuộc ngự đến lần thứ 2 của Chúa xảy ra.

 

An tôn Trần thế Phiệt, DCCT

 


Về Trang Mục Lục