GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA III NĂM A

Các Chúa nhật đầu tiên Mùa Thường Niên giới thiệu với chúng ta về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, khi Ngài bắt đầu xứ mạng của Ngài. Hôm nay, Ngài được giới thiệu là Sự sáng bừng lên giữa đêm tối. Sự xuất hiện của Ngài vừa ứng nghiệm những tiên báo của Cựu ước, vừa mang lại nhiều đổi thay.

Thật vậy thời Cựu ước, ngôn sứ Isaia đã báo trước về tương lai tươi sáng của miền Dơ-vu-lun và Náp-ta-li. Thời đầu, dân cư miền ấy đã bị hạ nhục và sống trong cảnh đau khổ tối tăm. Đó là lúc họ bị ngoại bang giầy xéo và đô hộ. Thế rồi Thiên Chúa đã cứu thoát họ và làm cho khu vực của họ trở nên tấp nập, phát triển, nhờ sự giao thương của nhiều sắc dân qua lại. Thời kỳ họ được cứu thoát mang lại cho họ niềm vui lớn lao như niềm vui của một đoàn quân trong ngày thắng trận.

Lời tiên báo ấy đã bắt đầu ứng nghiệm khi Đức Giêsu đến miền đất ấy và mang lại nhiều đổi thay, khác nào sự sáng chiếu rọi vào đêm đen và đẩy lùi bóng tối sở dĩ được như thế, vì Đức Giêsu chính là Ánh sáng. Bản thân Ngài là nguồn Ánh sáng, thậm chí là chính Sự sáng. Ngài hiện diện ở đâu là có Sự sáng ở đó. Miền Dơ-vu-lun và Náp-ta-li khi trước ở trong tối tăm tượng trưng cho tình trạng mù tối, không có nhận thức để biết đâu là nguồn gốc và ý nghĩa cuộc sống, đâu là cùng đích đời người. Nhờ sự xuất hiện của Đức Giêsu, dân cư miền ấy mới đạt đến những hiểu biết mới mẻ và đời sống họ mới có những đổi thay.

Điều Chúa Giêsu mang lại cho hai thành ấy cũng là điều Ngài mang lại cho toàn cả nhân loại. Nhưng nếu người ta thắc mắc: việc Đức Giêsu con Thiên Chúa đến giữa nhân loại có mang lại những đổi thay gì không, chúng ta có thể trả lời:

+ một mặt, đối với đời sống thực tế hằng ngày của nhân loại có vẻ không có nhiều đổi thay. Khi trước đời sống con người thế nào, thì cho du có sự xuất hiện của Đức Giêsu, đời sống con người vẫn thế vậy:

Người ta nối tiếp nhau sinh ra, lớn lên rồi chết đi, hết thế hệ này đến thế hệ kia.

+ nhưng mặt khác, phải nhận rằng với thời gian đời sống con người cũng dần dần có nhiều đổi thay: nhờ những khám phá của con người và những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đời sống có nhiều sự tiến bộ và phát triển đáng kể. So với những thế kỷ trước, thế kỷ XX vừa qua và những năm đầu thế kỷ XXI đã có nhiều khác biệt và chắc chắn nhân loại ngày càng có những phát minh mới về mọi lãnh vực.

Về mặt tâm linh, từ khi có Đức Kitô Cứu Thế, con người cũng đạt đến nhiều hiểu biết hơn về ý nghĩa đời người, về cách sống phải có, về đường đi phải theo để đạt đến mục đích mà con người phải hướng tới, khi được tạo dựng để hiện hữu trên đời. Nhờ gương sáng và những mạc khải của Đức Kitô những kẻ tin vào Đức Kitô đã có được những nhận thức rõ ràng và đầy đủ hơn so với những kẻ chưa biết Đức Kitô. Đời sống cộng đồng, nhất là nơi cộng đồng các kẻ tin, nhiều sự xung khắc chia rẽ đã dần giảm bớt, thay vào đó là tình bác ái và sự hiệp nhất. Dĩ nhiên đổi thay về mặt tâm linh này là những đổi thay vô hình, nhiều khi người ta không nhận thấy. Nhưng chắc chắn trước khi biết và tin Đức Kitô thì có nhiều khác biệt so với sau khi biết và tin nhận Ngài.

Thêm một mức nữa, trên lãnh vực cao siêu vô hình, vượt tầm nhìn của con người, tức là đối với những tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với ma quỷ, cũng như giữa Thiên Chúa với ma quỷ, thì từ khi có Đức Kitô, những tương quan hay liên hệ vừa nói   bước vào một giai đoạn mới, trong đó Thiên Chúa và Đức Kitô đồng hành với nhân loại, chi phối đời sống con người và dẫn đưa con người tiến về Nước Trời vô hình, đang khi ma quỷ mất dần ảnh hưởng và sức tung hoành, ngày càng bị đẩy đến thất bại ê chề. Đây là điều có thật, tuy là vô hình. Điều đó chỉ đạt đến kết quả chung cuộc trong Ngày tận thế. Nói cách khác từ khi có Đức Kitô ngự đến, cuộc giao tranh giữa Thiên Chúa và ma quỷ đã mở màn và còn tiếp diễn cho đến ngày Thiên Chúa toàn thắng, hoàn toàn đẩy lùi bóng tối và đưa nhân loại vào thân phận sáng tươi huy hoàng.

Vậy sự xuất hiện và ảnh hưởng của Đức Kitô có mang lại sự thay đổi cho cả nhân loại cũng như cho mỗi cộng đồng lớn nhỏ và mỗi cá nhân.

Vấn đề là con người có đón nhận Ánh sáng và ảnh hưởng của Đức Kitô vào đời sống mình hay không. Vì vậy chúng ta xin cho mình biết mở ngỏ cho sự hiện diện và ảnh hưởng của Ngài và tránh tất cả những gì cản trở cuộc ngự đến của Ngài nơi mình.

Dĩ nhiên ảnh hưởng tốt lành của Đức Kitô nơi nhân loại cũng như tình trạng Ánh sáng của Ngài đẩy lùi bóng tối không phải là điều có ngay một sớm một chiều, mà chắc chắn sẽ tiến từ từ, sẽ mở rộng từ từ. Việc Đức Giêsu kêu gọi bốn tông đồ đầu tiên có thể gợi ý rằng không phải ngay lập tức đã có hàng trăm, hàng ngàn người trở thành môn đệ của Ngài, nhưng số môn đệ tức là số người được thay đổi nhờ tiếng gọi và ảnh hưởng của Ngài sẽ chỉ gia tăng dần dần, có khi một cách chậm chạp, vì đó còn là sự kiện liên quan đến tự do của con người, còn được định đoạt do thái độ của mỗi cá nhân.

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ A