GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Tin Mừng của Chúa nhật trước là lời mời gọi các môn đệ của Đức Giêsu hãy quyết liệt loại trừ hay chống trả sự tội để đạt đến lòng yêu mến tối đa đối với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đưa ra những đòi hỏi triệt để: môn đệ của Ngài không được giết người, chẳng những thế phải tránh giận ghét mắng chửi anh em mình, vì ý thức sự giận ghét đã đáng án phạt tương đương với tội giết người ngày trước, môn đệ của Ngài không được ngoại tình, nghĩa là ăn nằm với vợ hay chồng kẻ khác, chẳng những thế phải loại trừ những cái nhìn có tả ý hay có sự thèm muốn, loại trừ những tư tưởng xấu trong lòng, hơn nữa còn phải quyết liệt chống trả sự xấu, bằng cách móc mắt, chặt tay, loại bỏ những phương tiện đưa mình đến tội lỗi, môn đệ của Đức Giêsu phải chung thủy đến cùng trong tình yêu vợ chồng, phải có cõi lòng tuyệt đối thật thà và trong sáng, có thì nói có, không thì nói không, chẳng cần phải thề thốt.

          Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay mời gọi kẻ tin Đức Giêsu nên giống Thiên Chúa trong cách cư xử đối với tha nhân, nghĩa là có sự nhân nhượng dịu hiền như chính Thiên Chúa. Trước hết họ phải loại trừ mọi sự trả thù. Ta biết, trong nhiều xã hội, người ta thường trả thù gấp nhiều lần hơn điều kẻ khác gây ra cho mình, ví dụ đối phương giết bên mình một người thì người ta giết lại mười người của bên kia, người ta bị đốt một hai căn nhà, thì người ta đốt lại cả một làng của bên kia. Thời Cựu Ước, dân Do Thái được dạy sống nhân đạo hơn, bằng cách chỉ trả thù đúng với mức người ta đã gây thiệt hại cho mình, cụ thể là nếu người ta đánh mình gẫy một cái răng,  thì mình được phép đánh người ta gẫy một cái răng, Thiên Chúa muốn con cái của Người biết tự kiểm chế, tự giới hạn sự trả thù. Đến Đức Giêsu thời Tân Ước, Ngài dạy môn đệ mình loại trừ mọi sự trả thù, không cự lại người ác, trái lại còn nhân nhượng với kẻ ác và thực hiện quá những đòi hỏi của họ: cụ thể là nếu họ bắt mình đi với họ một dặm, thì mình đi với họ hai dặm v.v..

          Đồng thời Đức Giêsu cũng muốn môn đệ Ngài không chỉ nguyên yêu thương đồng loại, như ngày trước người Do Thái chỉ nguyên yêu thương giúp đỡ người Do Thái, trái lại môn đệ Ngài còn phải mở rộng cánh tay và cõi lòng để yêu thương hết mọi người, thậm chí yêu thương cả kẻ thù và những kẻ làm hại cho mình. Sở dĩ thế, vì Ngài muốn các kẻ tin Ngài biết sống nhân từ quảng đại, không phân biệt đối xử như chính Thiên Chúa.

Làm sao người ta thi hành được những đòi hỏi lạ đời đó của Đức Giêsu? Trả lời: người ta có thể thi hành được, khi nhớ tư cách của mình là con cái của vị Thiên Chúa chí thánh và tuyệt đối hiền hòa yêu thương. Trong bài đọc một, ta nghe lập đi lập lại câu “vì Ta là Đấng Thánh”. Mọi lệnh truyền và mọi đòi hỏi mà Thiên Chúa yêu cầu con người thực hiện đều gắn liền với chính Thiên Chúa là Đấng Thánh. Một điều kiện khác giúp người ta sống được các đòi hỏi của Chúa là ý thức sự cao trọng của chính mình và của kẻ khác: mọi người đều là Đền thờ của Thiên Chúa, đều đang có Thiên Chúa hiện diện nơi mình. Nhờ đó, mỗi khi đối xử với tha nhân, người ta đều xác tín rằng điều mình đang làm cho tha nhân đây, là mình đang làm cho chính Chúa Cha và cho chính Đức Giêsu.

Quả thật, Đức Giêsu đưa ra những lời dạy nhiều khi quá khó thực hiện. Nhưng hạnh phúc thay cho những cá nhân biết quả cảm sống theo, hạnh phúc thay cho những gia đình hoặc những cộng đoàn biết đối xử với nhau theo tinh thần bác ái hiền hoa của Chúa cũng như biết nhẫn nhục, khoan hòa và quyết tâm làm đẹp lòng nhau: họ sẽ vừa tránh được nhiều lộn xộn đau khổ, vừa cảm nghiệm cảnh sống của thiên đàng.

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt          


GỢI Ý GIẢNG LỄ A