GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A. (2016-2017)

Theo lịch riêng của Hội Thánh cũng như cách sắp xếp riêng của Năm Phụng Vụ, mỗi năm của Hội Thánh có năm Mùa: mùa Vọng, mùa Giáng sinh, mùa Chay, mùa Phục sinh và mùa Thường niên. Sau Chúa nhật cuối cùng của mùa Thương niên, mùa Vọng trở lại và bắt đầu một năm Phụng vụ mới.

Vọng là chờ. Nói đến chờ, ta nghĩ đến rất nhiều sự đợi chờ trong đời người. Sống trên đời, ai ai cũng hướng về tương lai và mỗi người mang trong lòng một hay nhiều sự đợi chờ: người bệnh hoạn tật nguyền thì chờ mong khoa học hoặc kỹ thuật có những tiến bộ mới, giúp bệnh tật của họ được chữa khỏi. Người nhà nông canh tác ruộng vườn thì chờ đợi một mùa bội thu. Người kinh doanh buôn bán lại đợi chờ những kết quả khả quan. Thế nhưng không có sự đợi chờ nào quan trọng và cần thiết cho bằng đợi chờ ơn cứu độ. Mùa Vọng mỗi năm chính là Mùa ưu tiên nhắc đến sự đợi chờ này.

Lời Chúa hôm nay đề cập đến nỗi niềm chờ đợi của dân Do Thái trong thời Cựu ước và sự kiện quang lâm của Đức Kitô trong tương lai.

Đối với dân Do thái, trong nhiều thế kỷ, lòng trí họ luôn hướng về một biến cố trọng đại, đó là ngày Giavê, đó là thời Thiên sai, lúc Thiên Chúa đến thiết lập triều đại của Người giữa trần gian. Đây sẽ là thời kỳ núi Sion nổi bật cả về chiều cao, cả về ảnh hưởng. Nó sẽ vượt cao hơn mọi núi đồi khác. Nó cũng sẽ là trung tâm quy tụ muôn dân nước, để từ khắp nơi, người người tuốn đến để nhận biệt lời dạy dỗ của Thiên Chúa và ơn cứu độ Người ban. Đây cũng là thời kỳ thái bình: người ta không còn đánh nhau, nhưng biến khí giới chém giết thành cuốc thành cày.

Sự kiện thứ hai Lời Chúa nói đến là cuộc quang lâm của Đức Kitô với tính cách bất ngờ và đáng sợ. Bất ngờ bởi vì nó sẽ xảy ra giữa lúc mọi sự đang bình thường yên ổn, giống như vào thời ông Nô-ê cặm cụi đóng tàu theo lệnh của Thiên Chúa, người ta vẫn cưới vợ, gả chồng, làm ăn, kiến thiết, ung dung như chẳng có gì xảy ra, bỏng dưng lụt hồng thủy ấp đến, cuốn trôi mọi sự. Hoặc giữa lúc người ta đang sống bên nhau, đang cùng làm việc, thì một người phải ra đi bất ngờ, một người ở lại. Thậm chí Chúa Giêsu còn dùng hình ảnh kẻ trộm đột nhập vào nhà lúc người ta không ngờ và không đề phòng.

Ta tự hỏi trong năm Phụng vụ mới này có gì mới lạ không? Ta có thể trả lời: một đàng mọi sự vẫn diễn tiến bình thường như mọi khi, nhưng đang khác có thể có những sự bất ngờ mà người ta không thể biết trước.

Đối với kẻ tin chúng ta, có hai sự kiện tối quan trọng: đó là lúc Chúa đến với một cá nhân vào giờ chết và lúc Chúa quang lâm trong Ngày tận thế. Cả hai sự kiện đó đều chắc chắn sẽ xảy đến, nhưng thương một cách bớt ngờ trong rất nhiều trường hợp. Theo thánh Phaolô, ngày Chúa đến đã gần hơn lúc ta mới tin và đêm đã sắp tàn, ngày gần đến, do đó ta cần sống như giữa ban ngày, cần cầm khí giới để chiến đấu với mọi tính xấu và nỗ lực sống đạo đức thánh thiện, để trong cả hai lần Chúa đến, ta đều được Chúa nhìn nhận là xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài.

Với những gợi ý đó của Lời Chúa, mỗi cá nhân chúng ta cần suy nghĩ xem mình đã chuẩn bị thế nào cho giờ chết có thể là bất ngờ của mình. Và vấn đề thứ hai ta cần nghiêm túc đặt ra cho mình là ta có chờ Chúa không. Bởi vì trong lối sống hiện tại, ta và rất nhiều người, có lẽ lắm khi không nghĩ đến việc hướng về Chúa và chờ Chúa, trái lại thường nghĩ về những chuyện khác và mong chờ những điều khác, như một thành công trong tương lai gần, một món lợi, một tài sản nào đó, tuy rằng đối với đức tin, đó chỉ là những thực tại trần gian, có tính cách mau qua, thậm chí có khi còn nguy hại cho phần rỗi đời đời của ta.

Antôn Trần Thế Phiệt

 

 

 

                                                                           


GỢI Ý GIẢNG LỄ A