Chủ Nhật I Mùa Chay ( A)

 

" THẦN KHÍ ÐƯA NGÀI VÀO HOANG ÐỊA. "

(Mt 4,3 )

 

40 ngày nơi hoang địa , 40 năm trong sa mạc.

Ðức Giêsu như đoàn dân Thánh lữ hành. Ngài cũng cần chọn lựa

giữa Thiên Chúa và Ngẫu Tượng. Và Qủy đã đưa ra những cám dỗ mà

dân Chúa đã từng vấp ngã: Bánh ăn,quyền lực,và giầu sang danh vọng.

 

Hơn nữa Nó thật quỷ quyệt khi "khích" Ngài :

"Nếu ông là Con Thiên Chúa".

Chuyện này dễ làm mà, chuyện thật đương nhiên .

Quỷ muốn Ðức Giêsu tỏ uy quyền Thiên Chúa,

để chứng tỏ Thiên Chúa chỉ tạm bợ,hoá trang, giả vờ "làm người" .

Ðức Giêsu không mắc bẫy khi chọn lựa : Phải chọn lựa Thiên Chúa

và ý của Ngài trước hết , chứ không phải ý riêng của mình,

càng không phải ý của Quỷ.

 

"Ðừng thử thách Thiên Chúa."

để hiểu biết và nắm giữ những lợi lộc cho mình .

Ðức Giêsu đã "vượt qua" đoàn dân sa mạc năm xưa.

Qua sự chọn lựa khôn ngoan, Ngài đã thắng cuộc thử thách mới

để thiết lập một đoàn dân mới.

Còn chúng ta hôm nay, chúng ta có "chọn lựa" nào trong cuộc sống ?

 

Cho con chiến thắng gian tà

Cho con sa mạc nở hoa một đời

Cho con giữ mãi Lời Người

Cho con cuộc sống rạng ngời đức tin

 

                                     Bọt Biển

 

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà