Chủ Nhật II Mùa Chay (A)

 

"CON XIN DỰNG TẠI ÐÂY BA CÁI LỀU ."

(Mt 17, 4 )

 

Lễ Lều là một Ðại Lễ của người Do thái

Tưởng nhớ lại việc "cắm" lều trong hành trình về Ðất hứa.

Khi dựng Lều, người ta có thể nghỉ ngơi, nhậu nhoẹt, nhảy múa.

Và có thể. thờ cả Bò Vàng.

"Tôi xin dựng ba cái lều.".

Các tông đồ muốn cùng Chúa sống trong sự an ninh .

Thật tuyệt vời khi khỏi phải hành trình vất vả,

được "định cư "trong vinh quang .
Lại có cả Môisê vàÊlia, tượng trưng cho quá khứ huy hoàng .

Những người đã "giữ "sự hiện diện của Chúa cho dân .

 

Thiên Chúa không muốn con người tổ chức chương trình, lễ hội,

Chọn địa điểm, rồi mới mời Ngài đến dự, ngồi ở "một góc " .

Ngài muốn chính Ngài chọn đường đi, điểm hẹn, thời gian.

Ðể dắt dân tới Ðất Hứa, tới Sự Sống .

 

Vinh quang tạm bợ của quá khứ chỉ để tạm làm phấn khởi lòng người.

Còn muốn có vinh quang đích thực vĩnh hằng, phải lên đường,

phải như Ðức Giêsu : chỉ còn một mình, hi sinh, và khổ đau .

 

Môn đồ choáng ngợp phút quang vinh

Dựng lều, xin sống kiếp an ninh

Bỗng chốc hào quang tan biến hết

Còn mãi ngàn năm : Ðâng chí tình .

 

                                     Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà