Chủ Nhật III Mùa Chay (A)

". ÔNG LẤY ÐÂU RA NƯỚC HẰNG SỐNG ? "

( Ga 4, 11 )

 

 

Ông thật buồn cười khi không phân biệt Do Thái và Samaria.
Ông phải biết : có những ranh giới giữa các dân tộc,quốc gia,vùng đất.

Và xa hơn nữa, những "ranh giới " của lòng người .

Ông thật buồn cười khi không có "gầu múc" mà lại đòi cho nước

Khi dám hứa cho dân ngoại " Nước hằng Sống ".

Khi không biệt người thánh thiện và kẻ tội lỗi .

 

Ðấng là Nước Hằng Sống không cần "biết "điều đó .

Chỗ nào " thấp " là nước sẽ chaỷ đến .

Những tâm hồn khiêm hạ như chị phụ nữ xứ Samaria, người đàn bà

ngoại tình, và cả. Ðức Maria : đã đón nhận Nguồn Nước .

 

Nếu có gì dơ bẩn, Nước sẽ rửa sạch

Nước sẽ tự chảy đến và chảy mãi, vì là "Nước nguồn "

Làm dịu cơn khát của con người, ở mọi thời và mọi nơi .

 

Chúa đến xin người nước uống

Nào ngờ " người cho " khát hơn

Khiêm tốn nhận Lời Hằng Sống

Ðời buồn thấm đượm muôn ơn .

 

                             Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà