Chủ Nhật IV Mùa Chay

 

" CHO NGỪỜI MÙ ÐƯỢC SÁNG,

VÀ KẺ SÁNG TRỞ NÊN MÙ " ( Ga 9, 39 )

 

Có những sự trái ngược trước Ðức Giêsu :

Người mù đầy lòng kính trọng, những biệt phái lại khinh miệt

Anh chấp nhận Ngài đến từ Thiên Chúa, còn họ lại chối từ .

Anh tin tưởng, họ thì nghi ngờ

Anh khiêm tốn hiểu biết, họ lại tự phụ phê phán

Anh tiếp nhận ơn Chúa ; phần họ, họ xua đuổi Ngài .

 

Anh mở rộng vòng tay :"xem này, tôi được sáng mắt."

Ho lại khoanh tay trước ngực,"đóng kín" trong giai cấp và lề luật :

"Ông không được chữa bệnh ngày Sabbat" .

Ai mù ? Ai sáng ? chuyện rõ như ban ngày .

 

Người mù thấy mình "cần được cứu " nên đã nhận ra Chúa.

Nhờ đó"nhận "ra mình và dám nói "chính tôi đây,tôi được chữa lành ".

Những người biệt phái cho là "tự đủ " nên vẫn ở trong mù loà ;

Không dám nhìn sự thật :"Chắc là đứa nào giống hắn thôi."

 

Chúng ta, những người "cần được cứu ", hãy đến và nghe ,

rồi làm theo Lời Ngài. Ðể sau đó có thể trả lời Ngài rằng :

"Thưa Ngài, tôi tin " ( Ga 9,38 ) .

 

 

Người là Thiên chúa vô hình

làm người cứu chuộc sinh linh.

Mù loà, con mong thấy Chúa

Ðể con được "biết "rõ mình .

 

 

Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà