Chủ Nhật V Mùa Chay (A)

 

" LAZARÔ, HÃY RA KHỎI MỒ "

( Ga 12,43 )

Hãy ra khỏi mộ đá, dù bên ngoài có gió lạnh,hay mặt trời thiêu đốt .
Vì sau đó là Hơi ấm và Gió mát Thần Linh. Sự Sống đang vẫy gọi .

 

Hãy ra khỏi sự "đóng kín ", dù sau đó sẽ bị phiền nhiễu, quấy rầy

Ðể đến với anh em trong tương quan . Sự Sống đang đợi chờ .

 

Hãy ra khỏi những sợi "dây băng" ràng buộc của thói quen,

tập tục, định kiến : "quen" đi lễ hằng ngày,"lệ" xưng tội hằng tháng,

"phải" đọc kinh . Hãy làm những việc đó chỉ vì muốn gặp

Ðấng đang mời gọi "Hãy ra khỏi mồ ", để việc "quen thuộc"

hằng ngày trở thành việc của vĩnh cửu . Sự Sống đang trao ban .

 

Không có chuyện "người chẳng chết "

Nhưng cũng không có chuyện " không thể " sống trong tình yêu,

"không thể " sống mãi đời đời .

 

 

"Nếu có Thầy, em con chẳng chết " .

Mọi sự dường như quá trễ tràng.

Ai tin Ðấng "mạnh hơn sự chết "

Chuyện sống "muôn năm" thật dễ dàng .

 

 

                                           Bọt Biển

 

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà