Lễ Mình Máu và Thánh Chúa GiêSu (A)

 

MỘT TẤM BÁNH BẺ RA

 

 

Không còn là muôn vàn man - na

Rơi xuống từ trời để nuôi đoàn dân trong sa mạc

Cũng không là năm cái bánh và hai con cá,

được phân phát giữa đồng vắng

làm no thoả" năm ngàn người, không kể đàn bà và trẻ con "

Mà là Một Tấm Bánh được bẻ ra, nuôi sống muôn người .

 

Có điều gì như nghịch lý, nhưng lại thật kỳ diệu

Trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, cũng như trong đời sống Kitô hữu.

"Chia " mà lại thành "nhân ".

trao ban để lãnh nhận

tự hủy nhưng luôn tồn tại

Biến tan để hiện diện ngàn đời .

Chuyện đã hơn 2000 năm

Như mới hôm qua, đang là hôm nay, và sẽ là mãi mãi .

 

"Ðức Kitô, Một Tấm Bánh bẻ ra cho một thế giới mới ".

"Ðức Kitô, Một Tấm Bánh mới cho một thế giới tan vỡ ".

Ðó là chủ đề của Một Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế ,

Một Hội Thảo Thần Học, một cuốn sách ,

Thật đúng và thật hay.

Nhưng hơn thế nữa,

đó còn là Ý thức , khát vọng , và sự tin tưởng

Của tất cả chúng ta hôm nay .

 

Ngài là lương thực bởi Trời

Ðường đời lữ thứ, người người trông mong

Hành trình vất vả mặc lòng

Có Ngài, con mãi yên lòng bước đi .

 

 

                                                 Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà