Lễ Chúa Ba Ngôi ( A )

 

HÃY CHO NHAU

 

Hãy cho nhau những tư tưởng đẹp

Nghĩ về nhau như những người thân yêu

Những gì tốt đẹp được khởi đầu trong ý nghĩ

Sẽ kết thành hoa trái yêu thương nơi lời nói và việc làm.

Giống như Cha, Thượng Trí cao siêu

"Yêu thế gian đến nỗi ban Con Một của mình ".

 

Hãy cho nhau những lời nói tốt

Những lời an ủi, khích lệ, chia sẻ, xây dựng trong yêu thương

Sẽ chẳng bao giờ đủ ở trên đời .

Nhiều người đang ngủ bên"Kho tàng trong ruộng",gần"Viên ngọc quý "

Ðâu là những lời thức tỉnh, chỉ dẫn

Ðể đưa họ đến Nước Trời .

Hãy tốt lành như "Lời " năm xưa :

"Lời đã làm người và ở giữa chúng tôi ".

 

Hãy cho nhau những hành động hữu hiệu

Dù sẽ mất thời gian, thua thiệt, nhọc nhằn

Những gì "cho " trong yêu thương sẽ không bao giờ mất .

Với tình yêu, một hành động nhỏ bé nhất, làm cho người nhỏ bé nhất

Sẽ có giá trị to lớn và mang "dấu ấn "vĩnh hằng .

Vì Thánh Thần cùng làm và chứng thực lời Ðức Kitô đã nói

"Mỗi lần các ngươi làm như thế

cho một trong những người anh em bé mọn nhất của Ta đây

là các nguơi làm cho chính Ta ".

 

Mừng Ba Ngôi cực Thánh

Huyền nhiệm vượt mây ngàn

Cho con đời lãnh nhận

Trong học biết trao ban .

 

                                        Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà