Tháng 11 - Lễ Các Ðẳng Linh Hồn ( A )

 

NGƯỜI ÐA RA ÐI

 

Một người đã ra đi

để lại bao nhớ thương và lưu luyến của người đời .

Và người ta cảm thấy cõi vĩnh hằng như gần lắm

Hình dáng và giọng nói của người quá cố như ở quanh đây.

 

Rồi sau đám tang, sau 1 năm, sau 10 năm, 100 năm.

Hình dáng đã biến tan, giọng nói cũng nhạt nhoà ,

thậm chí người đời sau cũng không biết .
Nhưng vẫn còn đó tình thương và lòng tốt của người đã ra đi,

nay còn để lại cho đời .
Nhớ người, chúng ta lại nhớ tới cõi bên kia,

tình thương như luôn gắn liền với cõi vĩnh hằng .

Và nhắc nhở chúng ta rằng : những gì được làm với lòng tốt và tình thương

thì luôn luôn tồn tai .

Vì nó phát sinh từ Ðấng là Tình Yêu

Ngài có tự đời đời và sẽ vĩnh viễn tồn tại.


Sống đời Kitô hữu là dám sống và chết như Ngài

Trong tình yêu và vì tình yêu .
Ðể đến cuối cuộc đời, người ta có thể yên tâm ra đi

Như nhà thơ Kahlil Gibran của xứ Liban đã khuyên con rằng :

Con ơi, khi con chào đời, con đã khóc oe oe và mọi người nhìn con cười vui vẻ.

Con hãy sống làm sao để khi con sắp vĩnh viễn ra đi, con có thể an tâm

nở nụ cười nhìn những người chung quanh đều nhỏ lệ khóc thương .

 

Mùa thu đến cho lá vàng rơi rụng

Như cuộc đời thương khóc cảnh biệt ly

Xin nguyện cầu cho kẻ đã ra đi

Ðược sống mãi bên lòng thương xót Chúa .

 

Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà