Chủ Nhật VI Mùa Chay (A ) - Lễ Lá

 

"HÔSANA ,

CHÚC TỤNG ÐẤNG NHÂN DANH CHÚA MÀ ÐẾN "

                                                                 (Mt 21,9 )

 

Họ theo Ngài đông lắm

Những người trung thành và những người "cơ hội "

Những người thiện chí và những người tò mò

Những người chỉ tin và kiếm tìm Ngài.

Rồi những người chỉ kiếm "phép la", "bánh ăn", chỗ "đứng "

Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh nước Israel .

 

Vài ngày sau đó, đa số sẽ trở mặt.

Cũng cuồng nhiệt như thế, cũng những nắm tay vung lên như thế

Chỉ khác là lời "đả đảo" sẽ thay lời "hoan hô ".

 

Lòng người thay đổi nhưng "lòng Trời "bất biến :

Luôn yêu thương đến thí mạng mình .

 

 

Ngợi mừng Hô - sa - na

Ðấng Thánh cứu dân ta

Người đi vào khổ nạn

Sự sống đổ chan hoà .

                            

 

                              Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà