Lễ Thăng Thiên (A)

 

"ANH EM HÃY ÐI

VÀ LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ÐỆ "

(Mt 28,29 )

 


Niềm vui đoàn tụ chưa được dài lâu

Niềm tin Phục Sinh chưa được cứng cáp

Chúa đã chia tay, phân tán và sai các tông đồ lên đường.

Dù các ông còn đôi chút sợ sệt, chưa có gì

Nhưng phải lên đường, dấn thân và trao ban .

Chúa đã ra đi, các ông cũng phải ra đi, và chúng ta nữa....

 

Không nên đổ rằng "Thiên Chúa làm mọi sự "

Ðể rồi chạy trốn bổn phận loan báo Tin Mừng .

Nhưng cũng không được nghĩ rằng mình có thể làm mọi sự

Ðể Thiên Chúa "làm cảnh ", "ngồi chơi xơi nước ".

Thiên Chúa không mời gọi tôi làm việc một mình, làm việc "của tôi "

Mà là làm việc với Ngài, làm việc "của Ngài "

Qua anh chị em , và với anh chị em tôi .

 

Như các tông đồ sau Phục Sinh, chúng ta không ảo tưởng

Về những hành động, đức tin, lòng quảng đại của mình

Chúng ta ý thức mình cùng Ngài hành động

Và loan báo sự Phục Sinh mỗi ngày " cho đến tận thế ".

 

Xin đừng do dự, vấn vương

Cùng Ngài tiến bước, Tin Mừng truyền rao

Thế trần hớn hở xôn xao

Lòng người môn đệ xiết bao vui mừng .

 

                                             Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà