Chủ Nhật I Phục Sinh ( A )

 

NGÔI  MỘ  TRỐNG

 

 

Ngày thứ nhất trong tuần

Từ ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư vô.

Trong biến cố Phục Sinh, mọi sự đã khởi đầu bằng "Ngôi mộ trống".

 

Maria Mađalêna không hiểu

Vì lòng bà còn đầy ắp những hình ảnh cũ, những hoài niệm :

"Người ta chôn xác Thầy tôi ở đâu ? "

 

Chúa gọi Maria, bà nhận ra Người và nhận ra biến cố .

Cái nhìn mới tạo nên con người mới

Ngài đã sống lại và lòng bà cũng "sống lại "

Bà cũng muốn làm cho người khác "sống lại "

Khi vui mừng chạy đi loan báo :

"Allêluia, Chúa đã sống lại rồi   ! "

 

 

Nhẹ nhàng Chúa gọi : "Maria "

Lòng vui ngập nắng ấm chan hoà

Người chẳng mãi nằm trong mộ đá

Hò reo lên : " Al - lê - lu - ia " !

 

 

Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà