<

Chủ Nhật V Phục Sinh (A)

 

" TRONG NHÀ CHA THẦY, CÒN NHIỀU CHỖ Ở "

                                                                             ( Yn 14, 2 )

 

 

Ðây không phải là một lời nói "hiếu khách "

Vì chả bao giờ Ngài coi chúng ta là khách

Mà là người nhà, là anh em

"Cha của Thầy cũng là Cha của anh em ".

 

Và dù chúng ta có là người "con thứ " lỡ bước đi hoang

Thì Ðức Giêsu cũng chẳng là "người anh " ở ngoài đồng về

Thật thân mật, Ngài nói với chúng ta rằng :

"Trong nhà Cha có nhiều chỗ ở " .

 

Thật vậy, trong nhà Cha, chúng ta có thể "an cư " với Ngài

Ðể rồi sẽ "lạc nghiệp ": nghiệp "làm con "

Ðầy hoan lạc và bình an .

Vì mãi có một người anh như Ngài

Cùng Ngài gọi Thiên Chúa là Cha.

 

 

 

Chẳng là lầu son gác tía

Cũng không điện ngọc đền vàng

Tình Cha mãi là chỗ ở

Ấm lòng con dại hoang mang .

 

                              

Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà