Chủ Nhật VII Phục Sinh (A)

 

"HỌ THUỘC VỀ CHA ,

NHỮNG KẺ CHA TRAO PHÓ CHO CON "

                                                ( Ga 17, 6 )

 

 

Họ thuộc về Cha :

Những người như Philip," ở với Thầy bao năm mà không biết Cha"

Như Tôma,"Không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường "

Như Phêrô, ba lần nói "Tôi không biết người ấy là ai "

Như anh em nhà Zêbêđê đòi ngồi bên tả và bên hữu Chúa

Như nhóm 12, đóng kín cửa vì sợ .

 

Và hôm nay, dù chúng ta có như họ, xin cứ yên lòng

Vì Chúa đã không chọn những anh hùng,

Những người thắng trận, những tài năng xuất chúng .

Mà đã chọn và ở với những người từng ngã qụy, hụt hơi, tầm thường.

"Ngài đã dùng những gì thế gian cho là yếu đuối,

để bêu diếu những kẻ hùng mạnh " ( 1 Cr 1, 27 )

Và nơi nào tội lỗi ngập tràn, thì ân sủng càng siêu bội " ( Rm 6,20 ) .

Tất cả thuộc về Ngài, vì Cha đã trao phó

Ðể Ngài biến đổi tất cả, trao họ lại cho Cha

Và họ mãi mãi thuộc về Cha .

 

Chẳng ai dám tự hào mình hoàn toàn "sở hữu" Chúa

Nguợc lại, chính Chúa "sở hữu " chúng ta

Chúng ta thuộc về Ngài .

 

 

Con nào dám khoe khoang mình có Chúa

Chỉ thưa rằng :"Lạy Chúa có con đây "

Lệch cán cân, vì anh em nặng nợ

Cho "đấu" yêu thương mãi được đong đầy .

                                                                                 

 

                                                 Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà