Chủ Nhật X Thường Niên (A)

 

SAO THẦY CÁC ÔNG LẠI ĂN UỐNG

VỚI QUÂN THU THUẾ VÀ TỘI LỖI

(Mt 9, 11)

 

Có một người thu thuế tên là Matthêu

Mở tiệc đãi Chúa, mừng Chúa đã chọn ông, gọi ông

Ông tin vào Chúa, nhưng trước đó, Chúa đã tin ông.

"Hãy theo Ta ". Ông đứng dậy, bỏ hết, và đi theo Ngài.

 

Phân biệt điều thánh thiện và điều tội lỗi để sống là việc tốt

Nhưng nhiều khi chúng ta đã nhọc nhằn phân biệt

Những người thánh thiện và những người tội lỗi

Ðể "gần " hay "xa ", "chơi " hay "nghỉ chơi "

Làm đổ vỡ tương quan, " đánh mất " anh em, qua đó tự cô lập mình.

Hàng rào chúng ta dựng nên lại "nhốt " chính chúng ta .

 

Trong bữa tiệc, có nhiều bạn bè của Matthêu đến dự

Những người của "phường thu thuế và tội lỗi " .

Ðức Giêsu được mời, và Ngài đã đến

Không phải để coi náo nhiệt, để được trọng vọng

Ðể tỏ ra mình quảng đại, "chịu chơi "

Ngài đến với tất cả ân cần, thân thiện , yêu thương

Vì họ chứ chẳng phải vì Ngài .

Còn chúng ta .?

 

Kìa xem trần gian vui mở tiệc

Bên anh, tíu tít bao hạng người

Theo Ngài, mau đến trong nồng nhiệt

Cho đời, cho người thêm xinh tươi .

Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà