Chủ Nhật XII Thường Niên (A)

 

"ÐỪNG SỢ ,

ANH EM CÒN QUÝ GIÁ HƠN MUÔN VÀN CHIM SẺ "

( Mt 10,31 )

 

 

Trong cuộc sống mỗi ngày

Khi con người tự bày tỏ bằng sự hiện diện

bằng lời nói, hành động của mình

Là họ tự trao mình cho sự nhận xét của kẻ khác .

Và vì sợ sự nhận xét, đôi khi cả những nhận xét bất công

Con người lại đánh mất sự hồn nhiên của loài chim sẻ .

 

Chúng ta không thua loài chim sẻ

Khi tin rằng "không có con nào rớt xuống đất ngoài ý của Cha trên Trời "

Và khi thấy rằng : dù mất tất cả, ngay cả sự sống, chúng ta cũng không mất hết

Vì còn một sự sống thực cao hơn, quý hơn

Lúc đó, niềm tin vào Chúa sẽ giúp chúng ta vượt thắng

Sự sợ hãi người khác ; cho chúng ta tự do, vui tươi .

 

Sợ hãi làm cho con người đóng kín

Nhưng đức tin sẽ đưa tới khai mở

Dẫn con người đến sự hiệp thông với anh em

Ðức tin sẽ đưa tới tình yêu và an bình

Và chứng thực rằng : Chúng ta không thua loài chim sẻ .

 

Tôi hỏi bầy chim : Làm sao vui vẻ ?

Chúng hỏi lại tôi : sao vắng nụ cười

Hãy vào đời bằng đôi chân chim sẻ

Vui tung tăng tin tưởng ở Tình Người .

 

                                                Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà