Chủ Nhật XIII Thường Niên (A)

 

                CHÉN NƯỚC LÃ

 

Với người bình thường, chén nước lã thật "tầm thường "

Nhưng nó thật "quy" với anh ăn mày đang khát

Quý hơn nữa vì : anh là "ăn mày" nên chẳng ai cho

Trong khi người ta có thể quà cáp cho người giàu, mời tiệc người quyền quý.

Chén nước lã tạo hạnh phúc nơi "người nhận" .

 

Người đưa chén nước cho anh cũng thấy "mát ruột "

Khi nhìn anh vui mừng, hả hê uống nước

Hoá ra một điều đơn giản, khi được làm với tình yêu

Lại tạo cho người khác niềm vui đậm đà đến thế sao ?

Niềm vui có tính "lây lan ", nhiễm từ "người nhận " sang "người cho "

Chén nước lã tạo hạnh phúc nơi "người cho ".

 

Thế giới hôm nay, biết bao nhiêu người đang cần chén nước lã "

Họ "khát " 1 nụ cười khích lệ, 1 cử chỉ thân thiện, 1 cái nhìn cảm thông .

Nhữnfg điều tầm thường nhưng lại vô cùng quý giá "

Ðiều mà tiền bạc không mua được, võ lực không đọat được

Vì nó phát sinh từ tình cảm chân thật của con người.
Bạn và tôi đều cần chén nước " này

Sao lại chẳng "cho" và "nhận" của nhau .

Và bạn biết không :

Chúng ta sẽ "chẳng mất phần thưởng của Cha trên Trời " .

 

Dòng sống có đâu ngừng chảy

Khi Nguồn tuôn đổ không ngơi

Sa mạc trần gian nắng cháy

Ðẹp sao "chén nước " tình người.

 

Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà