Chủ Nhật XIV Thường Niên (A)

 

"GÁNH CỦA TA THÌ NHẸ NHÀNG "

                                                          ( Mt 12, 30 )

 

Trong tình yêu, gánh nặng sẽ không còn "nặng "

Hãy xem những gì người mẹ làm cho đứa con :

Chín tháng cưu mang, nuôi nấng dạy dỗ cho tới tuổi trưởng thành .

Hãy xem những gì người cha làm cho gia đình :

Tần tảo sớm hôm, lo toan mọi việc .

Và xem tất cả những gì con người làm cho người mình yêu :

Chăm sóc, chịu đựng, tha thứ, dấn thân, hi sinh..

Mọi sự trở thành nhẹ nhàng khi con người dám đảm nhận tất cả

Như Ðức Giêsu , chiều tử nạn.núi Sọ.Thập Giá.

 

"Gánh của Ta nhẹ nhàng " có nghĩa là :"gánh" vẫn còn đó .

Khi chúng ta mệt mỏi thở than, thì Chúa sẽ không cất gánh đi

Mà Ngài sẽ nắn lại đôi vai đã mỏi, đôi lưng đã cong, thêm sức lực đã cạn

Ðể chúng ta can đảm, mạnh mẽ ; tiếp tục vác thập giá theo Ngài .

Thập giá có thể là những đau khổ, trái ý, buồn phiền

Cũng có thể là anh em chúng ta, là những người thân .

 

Học vác thập giá với Chúa trong tình yêu

Chúng ta sẽ hân hoan và cảm nhận sâu sa lời Ngài đã nói :

"Ách của Ta êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng ".

 

Thập giá mãi còn dựng đó

Ân tình để lại ngàn sau

Cuộc sống đâu còn "nặng nhẹ "

Khi người biết "gánh vác " nhau.

 

                                                                             Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà