Chủ Nhật XV Thường Niên (A)

 

               CÓ NHỮNG TÂM HỒN .

 

 

Có những vệ đường "sao cũng được "

Không giữ gìn hạt giống, và chim trời tới ăn .

Có những tâm hồn không quý điều dáng qúy

Ðể rồi tự đánh mất trong sự tầm thường .

 

Có những vùng khô cằn , chai đá

Hạt giống mọc nhưng rễ chẳng đâm sâu.

Có những tâm hồn mà điều tốt lành không lưu lại

Rồi ngàn điều tệ hại sẽ đến, không lâu.

 

Có những nơi um tùm gai góc

Bóp nghẹt sự sống, khuất ánh mặt trời .

Có những tâm hồn với bao lo toan vây bọc

Làm thế nào thấy được "chỗ trống " để vươn lên ?

 

Và có những mảnh đất xinh tươi mầu mỡ

Ðược xới, được cầy, sẵn sàng tiếp nhận

Sự Sống , Ánh Sáng, Niềm Vui .

Có những tâm hồn cởi mở, để hạt giống sinh hoa trái

Sẽ kết thành ba mươi, sáu mươi, một trăm

Những gì đẹp nhất và quý nhất của cuộc sống con người .

 

Có những mảnh đất đợi chờ hạt giống

Ðể đơm hoa kết trái đẹp cuộc đời

Có những tâm hồn say Lời Hằng Sống

Cho nhân gian vang vọng mãi tiếng cười .

 

                                                            Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà