Chủ Nhật XVII Thường Niên (A)

 

VIÊN NGỌC QUÝ

 

Nước Trời như viên ngọc quý

Mà khi tìm thấy rồi , người ta phải "bán" mọi sự

Ðể "mua " cho được viên ngọc này .

 

Thật không dễ có Nước Trời

Người ta phải "đổi chác ": không phải là những cái tầm thường

Những cái mình có dư, những cái mình đã chán

Nhưng là những gì mình thích nhất, quý nhất, gần nhất

Có khi ngay cả người thân, cuộc đời, mạng sống .

Ðiều đó nói lên giá trị "vô giá " của viên ngọc

Nước Trời thật quý giá dường nào.

 

Người đến với Nước Trời là người tự nguyện

Chả ai ép buộc anh phải "bán " để "mua "

Mà lại "bán " tất cả, để "mua" liền tức thì .

Khác với bị ép buộc miễn cưỡng

Anh tự do nên thật quảng đại : không cò kè ngả giá

Anh tự do nên thật thoải mái : vui mừng mua viên ngọc.
Sự tự do tạo cho anh niềm vui to lớn :

Niềm vui làm con cái Chúa

Niềm vui có được Nước Trời .

 

Ở đời có gì chọn lựa

Mà anh chẳng phải hi sinh

Ðời sống ta mãi hành trình

Miệt mài tìm Viên Ngọc quý.

 

                                                                    Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà