Chủ Nhật 18 Thường Niên (A )

 

" ANH EM HÃY CHO HO ĂN "

                                                         ( Mt 14, 16 )

 

 

Ðức Giêsu có thể sai các thiên thần phát bánh cho dân.
Ngài cũng có thể làm mưa "Manna " như thời trong sa mạc .

Thế nhưng ngài đã yêu cầu : "Anh em hãy cho họ ăn " .

Ngay cả khi làm phép lạ,

Ngài cũng cần tới sự cộng tác của con người.

 

Ðấng tự mình là "tấm bánh chia sẻ "

Ðã dạy cho con người biết chia sẻ .

Năm cái bánh và hai con cá được phân phát

Lòng nhân ái, sự quảng đại cũng được phân phát .

Bánh và cá được nhân lên, dư đầy cho hàng ngàn người

Tình thương và sự hiệp nhất cũng được nhân lên

Không chỉ còn là "Nhóm mười hai "

Nhưng là " năm ngàn người, không kể đàn bàvà trẻ con "

Sau đó là một đoàn dân đông đảo

Ðoàn dân lữ thứ, đoàn dân Thánh khải hoàn .

 

Chia sẻ trong tình yêu sẽ tạo thành phép lạ

Ðưa con người đến với nhau

Trong bàn tiệc Nước Trời .

 

Tay cho không nuối tiếc

Tim nhận lại dư đầy

Lòng say hương yến tiệc

Nước Trời như quanh đây .

 

Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà