Chủ Nhật 22 Thường Niên (A)

" NGƯỜI PHẢI ÐI GIÊRUSALEM "

( Mt 16, 21)

Mắt vừa chứng kiến phép lạ Chúa hoá bánh ra nhiều để nuôi dân.

Và chính mình cũng được Ngài khen là " Ðá " .
Phêrô mải mê nghĩ ngợi, vẽ vời, chuẩn bị cho tương lai

Ông quên cả "lên đường", cho đến khi Ðức Giêsu lên tiếng :

"Người phải đi Giêrusalem. " .

Lên Giêrusalem là con đường tất định

Mà cuối con đường sẽ là Núi Sọ, Thập Giá.

Phêrô kinh hoàng khi phải rời bỏ ảo tưởng để "cắm neo" trong thực tế.

Thật không dễ dàng khi chọn những khó khăn , khi theo Chúa.

"Phải chịu nhiều đau khổ.rồi bị giết chết."

Và Satan đã vẽ ra cho Phêrô , cũng như cho chúng ta hôm nay

Những con đường dễ dàng, thoải mái

Nhưng chắc chắn : chúng không phải là con đường đi Giêrusalem .

 

Giêrusalem : điểm hẹn của lịch sử cứu độ

Là nơi Ðức Giêsu đã đi và Ngài mời gọi chúng ta đi .

Hãy "đi Giêrusalem " để cùng Ngài cứu độ thế giới

Và được lãnh ơn cứu độ cho chính bản thân mình .

 

Tin ở tình Ngài là điểm hẹn

Dám đâu trễ nải việc lên đường

Núi Sọ ngàn năm con vội đến

Cùng người trao gửi một tình thương

 

                                             

Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà