Chủ Nhật 24 Thường Niên (A)

 

10 NGÀN NÉN VÀNG VA . 100 QUAN TIỀN

                                    (Mt 18, 21 - 35)

 

 

10.000 nén vàng , một món nợ khổng lồ

mà sự "xoá sổ " sẽ đem lại nhiều suy nghĩ ,

có thể đổi đời, làm người ta vui vẻ, rộng lượng hơn .

100 quan tiền, bên cạnh món nợ này, thật như chẳng là gì .

 

Thế nhưng, với người đầy tớ bất nhân

100 quan tiền vẫn là lớn, vì lòng anh quá nhỏ ,

nhỏ đến độ không chứa nổi người anh em khốn khổ của mình .

Người vừa được tha, nay lại muốn đòi nợ ,

Người vừa được vui cười

Nay lại muốn để kẻ khác khóc than .

 

Muốn tha thứ và muốn "được " tha thứ

Phải cảm nhận ơn tha thứ .

Một khi ý thức sâu sa về lòng thương xót của Thiên Chúa,

Chúng ta sẽ thấu hiểu được thân phận của mình :

Anh em tôi phạm tội ư ? Tôi cũng vậy .

Anh em tôi cần được tha thứ ư ? Tôi cũng vậy .

 

Ước gì " 10.000 nén vàng và 100 quan tiền "

Sẽ giúp chúng ta ý thức, thay đổi và mở rộng tâm hồn .

 

Con nợ nần bao tình yêu phải trả

Nên gạch đi bao lầm lỗi người đời

Rồi món nợ đời con, ngài sẽ xóa

Hoà nụ cười rạng rỡ, lệ mừng rơi .

 

Bọt Biển

 

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà