Chủ Nhật 25 Thường Niên (A)

 

NHỮNG NGƯỜI THỢ VƯỜN NHO

                                                (Mt 20, 1-16 a)

 

Vườn nho của Chúa cần nhiều thợ, và Ngài đã gọi mời

Người già và người trẻ, người mạnh và người yếu

Người da vàng, da đen, da trắng

Người học thức và người quê mùa ...

Ai cũng có thể có mặt trong chương trình, trong công việc của Ngài.

 

Ngài gọi thợ vào nhiều lúc : có người đến từ sáng sớm

Sự kiêu hãnh, nếu có, là mình đã được Chúa thương gọi

Mình có việc làm, mình là người không "thất nghiệp của Nước Trời.

Anh còn mong muốn gì hơn ...?

 

Còn anh, người thợ của "giờ thứ mười một ".

Chúa đã gọi anh trễ, nhưng anh chả mặc cảm gì

Vì Ngài đã tín nhiệm, trao việc cho anh

Coi trọng anh như bao nhiêu người khác .

Vào bất cứ "giờ" nào của ngày sống hay của cuộc đời ,

cũng là không "trễ " khi cùng sát cánh với anh em

để làm những điều thiện hảo .

 

"Một quan tiền", tuy là số lương

Nhưng không nói lên giá trị của thời gian hay công việc,

Nó bày tỏ tấm lòng quảng đại, yêu thương ,

của người Chủ "Vườn Nho vĩnh cửu "

Muốn mọi người làm việc và cư ngụ trong tình thương của Ngài.

 

Là thợ Vườn Nho Giáo Hội

Con sung sướng được gọi mời

Nguyện cùng anh em sớm tối

Gieo trồng Tin Vui muôn nơi .

 

                                                 Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà