Chủ Nhật 26 Thường Niên (A)

 

          NGƯỜI CON THỨ NHẤT

                                                ( Mt 21, 28 - 32 )

 

Trong một thế giới coi trọng việc truyền thông, quảng cáo

Con người thích dùng những câu văn hoa mỹ,

Những lời "dao to búa lớn",

để đánh động, thuyết phục, lôi cuốn người khác ,

Và nhiều khi họ cứ nói , nói , nói.mà không làm

như người con thứ trong Phúc Âm .

Anh đã nói chỉ để làm đẹp lòng Cha,

và chẳng làm gì cả. Vì điều anh muốn làm

là công việc của mình, chứ không phải công việc của Cha.
Quả thật :"Nói thì dễ, mà làm thì khó ".

 

Sở dĩ như vậy vì họ không có tâm tình của người con thứ nhất :

Coi trọng ý Cha hơn ý mình, việc của Cha hơn việc của mình .

Tuy lúc ban đầu anh đã từ chối : có thể vì sợ khó khăn

Vì tuổi trẻ ham vui, vì hay đối kháng, vì quen nói "không ".
Nhưng anh đã hối hận

Lòng hối hận không đưa đến quyết định suông, không "đợi lần khác ".

Mà là hành động cụ thể : làm ngay việc của Cha .

 

Ước mong sao trên đời có nhiều người con thứ nhất

Ðể "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời " .

 

Cha không ép nài, la mắng

Yêu thương cho con tự do

Phận con nguyện luôn xứng đáng

Việc Ngài, sớm tối chăm lo .

 

                                         Bọt Biển

 

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà