Chủ Nhật 27 Thường Niên (A)

 

" ÔNG CHO TÁ ÐIỀN CANH TÁC ."

                               (Mt 21, 33 - 46 )

 

Thiên Chúa rất tự do và Ngài cũng để cho con người tự do :

Ngài đi xa, Ngài giao vườn nho cho các tá điền,

Ngài chờ đợi đến mùa gặt hái, Ngài giao cả Con của Ngài cho họ

Ngài như . không muốn "sở hữu " điều gì .

 

Ngược lại, những người tá điền lại muốn sở hữu .

Có hoa lợi, chưa đủ, họ muốn có cả vườn nho .
Thật không hợp lý khi người ta nhân danh chữ "có " :

có tài sản, có lợi lộc, có quyền thế, có danh tiếng,

để xua đuổi, đánh đập, hạ thấp người khác ,

ngay cả giết chết người con của chủ ,

như những người tá điền sat nhân trong Phúc Âm .
Họ tưởng mình là chủ vườn nho

Nhưng thực ra họ vẫn là tôi tớ của những gì mình "có " và "muốn có ".

 

Chỉ khi nào họ dám đi xa " ,

biết "giao phó " tất cả, tâm hồn không bị điều gì ràng buộc.

Họ mới được tự do thật sự

Và là những "ông chủ " đích thực của đời mình .

 

Dám xin Chúa Cả nhân lành

Giúp con thấu hiểu mong manh cuộc đời

Ðừng coi "của trọng hơn người "

Trung thành sống đạo theo lời dạy khuyên .

                                                              

Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà