Chủ Nhật 29 Thường Niên (A)

 

HÃY TRẢ LẠI CHO XÊ - DA

                     ( Mt 22, 15 - 22 )

Hãy trả lại cho Xê-da

Dáng hình đầy quyền uy trần thế

Với ước mong trong một vương quốc mà tình yêu ngự trị

Luật lệ của con tim sẽ được áp dụng thay những định chế uy quyền.

 

Hãy trả lại cho Xê-da

Những võ khí, binh thư, chiến trường, bạo lực .

Khi con người yêu chuộng hòa bình và công lý

Trần thế sẽ là nơi sống chung "giữ chiên với sói "

Và gươm đao sẽ thành cày, thành cuốc " như lời Sấm năm xưa .

 

Hãy trả lại cho Xê-da

Vòng nguyệt quế của vinh quang thắng trận.
Quả thật "Nước Trời sẽ được chiếm bằng sức mạnh "

Nhưng là sức mạnh yêu thương, nhân ái ,

của những người luôn cố gắng xây dựng tình huynh đệ ở trên đời .

 

Hãy trả lại cho Xê-da

Ðồng tiền không chân chính hay để làm những điều không chân chính.

 

Ðể hoàn toàn trả lại cho Thiên Chúa

Tinh thần phục vụ không lợi, không danh

Với lòng yêu mến tất cả những gì thuộc về Ngài .

 

Những ai mưu toan gài bẫy

Làm sao có được niềm tin ?

Tình yêu nào cần tranh cãi

Chỉ mong đối thoại chân tình .

                                                                    Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà