Chủ Nhật 31 Thường Niên ( A )

 

 NGƯỜI LÀM LỚN HƠN CẢ ,

PHẢI LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ ANH EM

( Mt 23, 11 )

 

Khi bạn tìm ý của người khác hơn là ý của mình

Khi bạn mong uy tín cho người khác hơn là cho mình

Khi bạn coi những tước hiệu, uy quyền,

những gì mình có. chỉ là để sinh lợi cho anh em .

Khi bạn không cho mình là mẫu mực và muốn coi người tốt như mẫu mực .

Khi bạn ngại sai khiến và mong được sai khiến .

Bạn đã có tinh thần phục vụ .

 

Chúng ta không phục vụ khi nghĩ mình  ở trên ,  cao hơn mọi người.
Cần hạ mình xuống đất, là nơi anh em mình đang sống

Trên  đất sống  của người đời, chúng ta mới có thể ngang bằng

Ðể  sống cho và  sống với  anh em .

Như Ðức Giêsu tự hạ, Ngài đã đến

 Không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ . 

 

Nơi Ngài và nơi các Thánh nhân

là những tôi tớ trung thành với lối sống của Ngài

Chúng ta nhìn ra tầm vĩ đại của sự khiêm hạ

Và vẻ đẹp huy hoàng của tinh thần phục vụ trong yêu thương .

 

Con nào dám ước vinh quang

Chỉ mong bổn phận chu toàn mà thôi

Xin cho con sống đổi đời

Ân cần phục vụ, yêu người chung quanh .

 

                                             Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà