Chủ Nhật 33 Thường Niên ( A )

 

SINH LỢI

                                        (Mt 25, 14 - 30 )

Thiên Chúa như ông chủ nọ, bận việc phải " đi xa ".

Ngài như không muốn canh chừng, kiểm sóat con người .

Trước khi đi, Ngài không quên trao cho họ : người thì 10 nén,

người thì năm, kẻ thì ba . mỗi người mỗi khác .

Ðó là tài năng, sức khỏe, điều kiện sống .

Và Ngài chờ đợi thiện chí, cố gắng, hành động nơi mỗi người .

 

Người được giao 10 nén, sinh lợi thêm 10. Kẻ được 5, sinh lợi thêm 5.

Việc sinh lợi có thể tốn thời gian, vất vả, nhiều công sức, đắng cay.

Người hành động theo Tin Mừng, xét theo mặt đời,

có thể chịu nhiều thua thiệt ; nhưng sẽ sinh lợi cho anh em

và mang lại cho Chúa những " hoa quả " tốt lành .

Thiên Chúa không xét theo "lợi ", 1 nén phải trả thành 2 ,

nhưng là hành vi " sinh lợi ".

Anh có "1 nén ", ngại làm việc, có thể gửi nhà băng để sinh lợi .

Lầm lỗi của anh không ở chỗ anh "không thể " làm,

mà là anh "không muốn " làm .

Khi đem chôn đồng bạc, anh đã chôn đi khả năng, ơn Chúa.

anh tự "chôn " chính mình "ở nơi khóc lóc và nghiến răng ".

 

Xin dạy con đừng sống vì tư lợi

Vui theo anh em, sinh lợi cho Ngài

Vì ngày mai, nguyện sống trọn hôm nay

trong Thánh sủng, tay cầm tay bước tới .

 

Bọt Biển


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà