Chủ Nhật IV Thường Niên (A)

 

"PHÚC CHO AI KIẾN TẠO HOÀ BÌNH ,

VÌ HỌ SẼ ÐƯỢC GỌI LÀ CON THIÊN CHÚA "(Mt 5,9 )

Núi Bát Phúc, Palestine

Khi bạn thấy : cần yêu mến người khác với cả những khuyết điểm của họ

Cho họ tin rằng "có thể " thay đổi , chứ không phải là "Không bao giờ ".

Khi bạn thấy lầm lỗi của con người, đang được Ngài nghuệch ngoạc trên cát

Ðể rồi "ngọn gió" yêu thương sẽ đi qua và .xoá sạch .

 

Khi bạn thấy sự khác biệt nơi mọi người không là 1 ngăn trở để đến với nhau,

nhưng là 1 kho tàng phải tôn trọng để "làm giàu" cho chính mình .

Khi bạn tiếp nhận và thực hiện ý người khác hơn ý mình vì yêu mến .

Khi bạn biết đau với nỗi đau của người, giận với những bất công

người phải chịu , ca hát với niềm vui của người .

Khi trong lòng bạn, sự thứ tha luôn lớn hơn sự báo oán

Vàkhi tình yêu là sức mạnh duy nhất trong tranh luận .

Bạn đã là người có lòng kiến tạo hoà bình .
Hòa bình thật ở không xa, và bạn .thật gần Ngài

Vì bạn được gọi là " con Thiên Chúa "

 

Tim không là "kho" khí giới

Trí anh chứa chan hoà bình

Liền tay hợp đoàn thế giới

Sống tình thân thiết đệ huynh


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà