Thứ Sáu Tuần Thánh (A)

 

"ÔNG LÀ VUA DÂN DO THÁI SAO ? "

                                         ( Mt 27,11 )

 

 

 

Có một Vị Vua thật lạ .

Không văn võ bá quan, cũng không có tiền hô hậu ủng .

Cung điện không có, có lúc "chẳng có chỗ để tựa đầu " .

Vương miện không có, phải đội mão gai

Mấy hôm trước, đã chẳng ngồi chiến mã, lại đi cưỡi lừa .

Ðã bị bắt, bị sỉ nhục, bị đánh như "trọng phạm "

Rồi bị tử hình giữa phường trộm cướp .

 

"Ông là Vua sao ?" người ta ngỡ ngàng trước Sự Thật .

"Sự Thật bị đóng đinh, bị treo cao cho mọi người nhìn thấy

Ðể biết rằng :"Không gì quý giá cho bằng người hiến thân vì bạn hữu mình".

 

 

Tình yêu nào quý giá ?

Và .Sự Thật là gì ?

Xin nhìn lên Thánh Giá

Câu trả lời in ghi .

 

 

Bọt Biển

 


Về Trang Muối Ðất | Về Trang Nhà