Chúa Nhật tuần I mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 2:7-9; 3:1-7

 

Chẳng chết chóc gì đâu!  (Sáng Thế 3:4)

 

        Nào chúng ta hãy học hỏi về những đối nghịch!  Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy A-đam và E-và, chung quanh là muôn vẻ đẹp của vườn địa đàng, đang sa chước cám dỗ của con rắn.  Trái lại trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-su trong hoàn cảnh hoang địa khắc nghiệt đang nhanh chóng đập tan mọi lường gạt của tên cám dỗ.

        Sự đối nghịch còn lớn lao hơn nhiều khi chúng ta thấy Chúa Giê-su đã đối phó với cùng những cám dỗ A-đam và E-và đã chịu.  Nhưng A-đam và E-và đã ăn trái cấm, còn Chúa Giê-su đã chọn lựa không muốn biến hòn đá trở thành bánh.  Con rắn đã thuyết phục được nguyên tổ tin là Chúa không đối xử đàng hoàng với họ, còn Chúa Giê-su thì tín thác vào Thiên Chúa và từ chối thử thách lòng trung thành của Thiên Chúa.  Bị lung lạc do lời hứa dối trá về quyền lực và sự vĩ đại, A-đam và E-và đã sa ngã phạm tội, còn Chúa Giê-su đã chọn tuân phục Chúa Cha trong sự khiêm nhường.

        Thật kỳ lạ và cũng thật tuyệt vời cho chúng ta, là Chúa Giê-su đã có thể chống lại cám dỗ trong khi A-đam và E-và thất bại.  Người là Con Thiên Chúa hằng sống đã lật ngược tình thế gieo họa cho chúng ta kể từ khi xảy ra tội nguyên tổ, đó là Người đã chống lại cám dỗ như thế nào.  Chúa Giê-su đã quở mắng tên quỷ.  Người đã chiến thắng cám dỗ.  Sau đó Người cũng không bao giờ nao núng.  Chiến thắng trong hoang địa chỉ là tiên báo cho chiến thắng trọn vẹn Người sẽ đem lại cho chúng ta khi Người ở trên thập giá.

        Hôm nay cũng như mọi ngày, Chúa Giê-su đứng với chúng ta, cho chúng ta được chia sẻ vào chiến thắng của Người.  Người ở ngay bên cạnh chúng ta mỗi khi cám dỗ đến và Người bảo chúng ta rằng chúng ta thật là quan trọng đối với Thiên Chúa.  Người ở cùng chúng ta, khích lệ chúng ta hãy vững vàng, vì Người không muốn thấy chúng ta bị xa cách Thiên Chúa.  Còn nữa, Người đổ ân sủng Thiên Chúa vào tâm hồn chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh để từ chối mời mọc của cám dỗ.  Chúng ta có thể đứng vững nếu chúng ta để cho tình yêu của Chúa Giê-su tràn đầy trong chúng ta!

        Vậy hôm nay bạn hãy nói với Chúa Cha rằng bạn muốn ở gần Người.  Khi bạn cảm thấy mình bị cám dỗ, hãy hướng về Đấng đã chiến thắng tội lỗi trên thập giá.  Bạn hãy tin rằng Chúa Giê-su có thể làm cho bạn được vững vàng.  Người là Đấng chiến thắng đã hứa là Người luôn trung thành!

 

        “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và giải thoát con khỏi những cám dỗ đe dọa mối tương quan giữa con với Chúa.  Xin Chúa ban cho con sức mạnh nhờ tình yêu của Chúa, để con có thể chiến đấu và chiến thắng”.