Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này.  (Mát-thêu 6:9)

 

          Bởi đâu Chúa Giê-su đã có ý tưởng về kinh Lạy Cha?  Có phải ý tưởng ấy từ trời rơi xuống và ngày nào đó đã thốt ra từ miệng Người không?  Không phải vậy.  Cũng như tất cả những điều Chúa đã nói và đã làm, kinh nguyện này nảy sinh từ bản chất nhân loại của Chúa.  Đó là thành quả những cảm nghiệm của Người trong thế giới cộng với sự kết hiệp thuần khiết và liên tục của Người với Chúa Cha.  Thực thế, chúng ta có thể nói đây là kinh nguyện duy nhất có thể phát sinh từ tâm hồn của một người đã sống trọn vẹn trong thế giới này và trọn vẹn trong sự hiện diện của Thiên Chúa.

          Trên bình diện con người, chúng ta có thể nghĩ đến ảnh hưởng do Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đã được triển khai trong kinh nguyện này.  Còn ai dạy Chúa Giê-su cầu nguyện “Xin cho ý Cha thể hiện” ngoài người phụ nữ đã từng nói “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lu-ca 1:38)?  Còn ai  dạy Chúa Giê-su cầu nguyện “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” ngoài bác thợ mộc đã từng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa đến độ dám đem cả gia đình trốn sang Ai-cập rồi lại trở về sinh sống tại Na-da-rét?  Chắc chắn những tới lui như thế chẳng tốt đẹp gì cho công việc làm ăn!

          Những nhận xét trên có thể còn thích thú về phương diện lịch sử, nhưng ở đây còn hơn cả lịch sử nữa.  Chúa muốn chúng ta thấy đích thực kinh nguyện của Chúa Giê-su bắt nguồn từ cuộc sống hằng ngày, do đó việc cầu nguyện của chúng ta phải phát xuất từ con tim.  Chúa muốn cho chúng ta thấy tình yêu và sự hiện diện của Người trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, để chúng ta có thể tự phát kêu lên cũng những lời cầu xin và chúc tụng mà Chúa Giê-su đã thốt lên.      

          Kinh Lạy Cha cho chúng ta thấy Thiên Chúa muốn biến đổi cuộc sống chúng ta, nhưng việc biến đổi ấy không phải tự dưng mà có được.  Nó là một phép lạ chứ không phải ảo thuật!  Sự biến đổi xảy ra khi chúng ta lấy hết nỗ lực con người cộng với lòng tin vào quyền năng Thiên Chúa.  Hôm nay bạn hãy cố gắng tìm một vài dịp thực hành lòng tin đích thực vào Chúa, là thứ đức tin mà Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đã có.  Rồi bạn hãy xem xét những loại cầu nguyện nào nảy sinh từ trái tim bạn.  Chắc chắn thế nào chúng cũng giống như kinh Lạy Cha.  Nghĩa là Chúa đang hoạt động, làm cho bạn trở nên giống hình ảnh Chúa Giê-su đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã dạy con biết cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện.  Xin cũng dạy con biết sống như Chúa đã sống, để tâm hồn con được trở nên tấm gương hiện lên dung mạo của Chúa!”