Thứ Bảy tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 1:16.18-21.24

         

Lễ kính thánh Giu-se, Bạn Trăm Năm Đức Ma-ri-a

 

Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng sợ.  (Mát-thêu 1:20)

 

          Thử nghĩ bạn đang đối diện với một quyết định lớn, thí dụ kết hôn hoặc nhận một đứa con nuôi, đi tu, thay đổi nghề nghiệp hoặc di chuyển.  Hay bạn đang vật lộn với một mối quan hệ, thí dụ phải đối xử làm sao với một người bạn hữu có lối sống đi ngược lại giới răn của Chúa.  Bạn làm gì đây?  Phải, bạn sẽ lý giải.  Bạn tìm những lời khuyên:  trong Kinh Thánh, từ giáo huấn của Giáo Hội và từ những người cố vấn kinh nghiệm.  Bạn cầu nguyện xin ơn soi sáng.  Nhiều lắm.  Có lẽ bạn cũng xin những người khác cầu nguyện cho bạn.  Cuối cùng bạn đưa ra một kế hoạch hành động.

          Nhưng nếu như sau khi bạn đã kỹ lưỡng cân nhắc và quyết định, Chúa lại bảo bạn phải thay đổi hoàn toàn thì sao?  Liệu bạn có thể bỏ đi quyết định của bạn không?  Đó chính là cuộc chọn lựa khó khăn mà thánh Giu-se, “người công chính”, đã phải đối diện.

          Kinh Thánh không viết nhiều về thánh Giu-se, nhưng từ “người công chính” đã nói lên thật nhiều về con người của Ngài.  Từ ấy có nghĩa là Ngài đã một lòng tìm kiếm Chúa và thi hành thánh ý Người.  Rõ ràng Ngài đã hướng tất cả cuộc sống vào hai điều răn trọng nhất:  “Hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi” bằng tất cả con người của Ngài, và “Hãy yêu thương tha nhân như chính mình ngươi” (Đệ Nhị Luật 6:5; Lê-vi 19:18).  Cho nên khi phải đối diện với một tình thế tiến thoái lưỡng nan – chấp nhận một vị hôn thê không hề có gì phải chê trách nhưng lại đã mang thai – thánh Giu-se đã vật lộn với một giải pháp vừa không thích hợp cho Đức Ma-ri-a lại vừa không đúng theo luật Mô-sê.  Cho nên xem ra không còn con đường nào khác ngoài một cuộc ly dị âm thầm.

          Phải can đảm biết mấy khi chọn lựa lại quyết định này và chấp nhận một kế hoạch không lường trước được!  Cho nên không lạ gì khi thấy những lời đầu tiên sứ thần nói với thánh Giu-se là “Đừng sợ”!  Đừng để tâm tới những lời ong tiếng ve về việc Đức Ma-ri-a mang thai.  Hãy chấp nhận sự kiện này, là ông không thể thấu suốt được đường lối của Thiên Chúa.  Đừng lo lắng về công việc quá lớn lao đối với ông.  Thánh Giu-se đã đáp lại với đầy lòng tin.  Ngài đã phó thác tất cả cuộc đời cho việc tiếp nhận Con Một Thiên Chúa đến với nhà mình.  Còn Thiên Chúa là Đấng không khi nào thiếu lòng quảng đại, đã ân thưởng cho Ngài cảm nghiệm được thế nào là biết được Đấng Em-ma-nu-en, “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” (Mát-thêu 1:23).

          Bạn có muốn biết Thiên Chúa ở cùng bạn không?  Vậy bạn hãy theo gương thánh cả Giu-se.  Bạn hãy đặt Chúa lên trên hết và tìm kiếm Người bằng tất cả tâm hồn bạn.  Bạn hãy đem đến cho Người những quyết định và khó khăn của bạn;  hãy lắng nghe sự dẫn dắt của Người.  Rồi bạn đừng sợ!  Chắc chắn Chúa đã ở với thánh Giu-se thế nào, Người cũng ở với bạn như vậy.

 

          “Lạy Chúa, con có thật nhiều chương trình và ước mong cho cuộc đời mình.  Con đem tất cả đến cho Chúa.  Lạy Chúa, xin cho con thấy đường lối Chúa.  Con sẵn sàng nghe và vâng phục”.