Thứ Hai tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 25:31-46

 

Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.  (Mát-thêu 25:40)

 

          Lạy Chúa Giê-su, con thật thán phục sự khiêm nhường của Chúa!  Thay vì đến với chúng con trong những biểu hiện sức mạnh và quyền năng cao cả, Chúa lại chọn tỏ mình cho chúng con trong tình trạng nghèo nàn, bệnh tật và rách rưới.  Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con cho con nhìn ra Chúa ở đó.  Xin giúp con nhận ra Chúa hiện diện nơi những người thiếu thốn, để con có được đặc ân làm cho trái tim Chúa cảm động, nghe được tiếng Chúa và thậm chí còn cho Chúa ăn lúc Chúa đói khi con đến với những người nghèo khổ và cùng cực.

          Lạy Chúa, xin giúp con cũng nhận ra Chúa nơi những người cô đơn và bị bỏ rơi.  Một mình Chúa đã gánh lấy tội lỗi chúng con.  Chúa đã một mình chết trên thập giá.  Chúa chẳng có ai đến giúp đỡ khi Chúa kêu lên đau đớn.  Vậy mà bây giờ Chúa lại đến với tất cả những ai cảm thấy bị bỏ quên, bị ruồng bỏ và hiểu lầm.  Chúa ở với họ, chờ đợi được đồng hành với họ và có thể an ủi cảm thông cho họ.  Chúa nhỏ lệ khóc thương với họ.  Chúa ngong ngóng nhìn qua cửa sổ với họ, vui mừng nếu có ai đến xin họ giúp đỡ.  Lạy Chúa, này con đây!  Xin hãy cho con nhìn thấy Chúa và giúp đỡ Chúa!

          Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa rằng bất cứ điều gì chúng con làm cho kẻ bé mọn nhất trong số các anh chị em của Chúa là chúng con làm cho chính Chúa.  Chúa đã hứa rằng mỗi khi chúng con đến với những người khốn quẫn, đói khát và bị cầm tù, đau yếu và hấp hối, là chúng con sẽ gặp được Chúa.  Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mới, để con tìm được Chúa nơi những người ấy.  Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để bước ra khỏi chốn tiện nghi ấm áp, rồi khi đã mạo hiểm, con sẽ gặp được Chúa là phần thưởng cao quý nhất đời con.  Con không muốn thỏa mãn với tình trạng hiện thời.  Vì có quá nhiều người đang đau khổ.  Nhưng cũng có thật nhiều phương cách để con có thể giúp đỡ.  Điều ấy có nghĩa là có thật nhiều cách để con được gặp gỡ Chúa!  Lạy Chúa Giê-su, xin biến đổi tâm hồn con!

          Sau hết, lạy Chúa, con biết rằng lời Chúa hứa không chỉ dành cho “những người nghèo khổ” ngoài kia.  Nhưng Chúa còn hứa mỗi lần con cảm thấy cô độc hoặc không được người ta quý trọng, mỗi lần con nhận ra sự nghèo nàn của con, thì Chúa ở với con, sẵn sàng lấp đầy khoảng trống nơi con.  Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì lòng trung thành Chúa dành cho con như vậy!  Con cám ơn Chúa vì đã quảng đại với con như vậy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết quảng đại bằng cách cho đi tất cả những giàu có Chúa đã ban cho con.  Xin cho con thấy phải làm sao đem chia sẻ với những người nghèo khổ chung quanh con, thậm chí ngay trong gia đình con.  Lạy Chúa, con muốn trở nên giống như Chúa!”